Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất của hidrocacbon, polime

Bài 61:

Có các chất lỏng A, B, C, D, E. Chất nào là benzene, rượu etylic, axit axetic, dung dịch glucozo, nước? biết kết quả của những thí nghiệm như sau:

(bảng tác dụng của các chất với Na, CaCO3, dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 và đốt trong không khí)

Câu hỏi số 1:

Xác định các chất lỏng  A, B, C, D, E?

Câu hỏi: 43454

Câu hỏi số 2:

Viết các phương trình phản ứng theo các kết quả của thí nghiệm trên? Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 43455

Câu hỏi số 62:

Lấy 500 ml rượu điều chế được ở trên lên men giấm ( hiệu suất phản ứng 75%) thu được dung dịch A. Cho toàn bộ dung dịch A tác dụng với natri dư thấy giải phóng V lít H2 (đktc). Tính V?

Câu hỏi: 42825

Câu hỏi số 63:

Tính khối lượng tinh bột cần dùng để lên men tạo thành 5 lít rượu etylic 460. Biết rằng hiệu suất toàn quá trình là 72%, khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml, của nước nguyên chất là 1 g/ml.

Câu hỏi: 42824

Câu hỏi số 64:

Người ta nấu xà phòng từ một loại chất béo có công thức (C15H31COO)3C3H5. Viết PTPƯ và tính lượng xà phòng natri tạo thành từ 200kg chất béo có chứa 19,4% tạp chất không phản ứng, biết sự hao hụt trong sản xuất là 15%.

Câu hỏi: 42813

Câu hỏi số 65:

Cho 30,3 gam dung dịch rượu etylic trong nước tác dụng với natri dư thu được 8,4 lít khí (đktc). Xác định độ rượu, biết rằng khối lượng riêng của rượu etylic tinh khiết là 0,8 g/ml, của nước bằng 1 g/ml.

Câu hỏi: 41935

Câu hỏi số 66:

Một loại gạo chứa 80% tinh bột được dùng để điều chế rượu etylic theo sơ đồ sau:

Tinh bột \overset{(1)}{\rightarrow}  glucozo \overset{(2)}{\rightarrow} rượu etylic

Với hiệu suất của giai đoạn 1 và 2 lần lượt là 80% và 60%. Để điều chế 5 lít rượu etylic 400 cần bao nhiêu kilogram gạo trên? Biết khối lượng riêng của C2H5OH = 0,8g/ml

Câu hỏi: 41916

Bài 67:

Hỗn hợp X gồm 0,7 mol C2H5OH và 0,8 mol một axit hữu cơ A (RCOOH). Cho dung dịch H2SO4 đặc vào X, đun nóng một thời gian thu được hỗn hợp Y. Để trung hòa vừa hết axit dư trong Y cần 200ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 38,4 gam muối khan.

Câu hỏi số 1:

Tính hiệu suất phản ứng este hóa?

Câu hỏi: 41909

Câu hỏi số 2:

Xác định công thức của A?

Câu hỏi: 41910

Câu hỏi số 68:

Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các lọ riêng biệt mất nhãn có chứa: Dung dịch saccarozo, dung dịch glucozo, dung dịch axit axetic, nước. Hóa chất nào không được sử dụng để phân biệt trong các chất sau. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

Câu hỏi: 41893

Bài 69:

Este tạo bởi một axit X đơn chức, mạch hở, không no (chứa 1 liên kết đôi  C=C) và một ancol Y no, ba chức, mạch hở. Trong phân tử của E nguyên tố cacbon chiếm 56,69% khối lượng.

Câu hỏi số 1:

Tìm CTPT của E?

Câu hỏi: 41721

Câu hỏi số 2:

Số CTCT của E thỏa mãn là?

Câu hỏi: 41722

Bài 70:

Từ đá vôi, than đá, các chất vô cơ và các điều kiện cần thiết, viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện) điều chế  các chất sau: Biết rằng phản ứng điều chế các chất là riêng biệt

Câu hỏi số 1:

Điều chế benzen, quá trình trải qua mấy giai đoạn?

Câu hỏi: 41379

Câu hỏi số 2:

Điều chế caosu buna thì quá trình trải qua mấy giai đoạn?

Câu hỏi: 41380

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com