Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất của hidrocacbon, polime

Câu hỏi số 1:

Cho các loại tơ sau: tơ visco, tơ nilon – 6,6; tơ nitron; tơ xenlulozơ axetat; tơ capron; tơ enang. Số tơ có thể được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

Câu hỏi: 56144

Câu hỏi số 2:

Este X là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C9H8O2. X cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1: 1 và tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và một anđehit. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là:

Câu hỏi: 56135

Câu hỏi số 3:

Để nhận biết các hợp chất đơn chức có cùng công thức phân tử C2H4O2 có thể dùng:

Câu hỏi: 54883

Câu hỏi số 4:

Có bao nhiêu đồng phân axit( kể cả đồng phân cis-trans) ứng với công thức phân tử C4H6O2?

Câu hỏi: 54879

Câu hỏi số 5:

Polivinyl clorua, polimetacrilat metyl có tính chất nào sau đây giống nhau? Khó tan trong etanol, trong nước (1), không bay hơi (2) , không có điểm nóng chảy rõ rệt (3)

Câu hỏi: 54872

Câu hỏi số 6:

Đun nóng hỗn hợp gồm glyxin và alanin thu được tripeptit mạch hở, trong đó tỉ lệ gốc của glyxin và alanin 2: 1. Hãy cho biết có bao nhiêu tripeptit được tạo ra?

Câu hỏi: 54870

Câu hỏi số 7:

Hợp chất X có công thức tổng quát (CxH4Ox)n thuộc loại axit no đa chức, mạch hở. Giá trị của x là n tương ứng là:

Câu hỏi: 54559

Câu hỏi số 8:

Cho các chất sau: C6H5 – NH2 (X); Cl – C6H4 – NH2 (Y); O2N – C6H4 – NH2 (Z); CH3 – C6H4 – NH2 (T). Chất có tính bazơ mạnh nhất là:

Câu hỏi: 54537

Câu hỏi số 9:

Do có tác dụng diệt khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn gây thối rữa nên dung dịch của hợp chất X đợc dùng để ngâm xác động vât, thuộc da, tẩy uế… X là:

Câu hỏi: 54513

Câu hỏi số 10:

Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc, thu được chất dễ cháy, nổ mạnh không có khói nên được dùng làm thuốc súng không khói, Sản phẩm đó là:

Câu hỏi: 54511

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com