Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol - ete

Đây là chương cơ bản quan trọng, nó là nền tảng của mọi bài toán hóa hữu cơ.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

 Cho Na dư vào dung dịch cồn (C2H5OH+ H2O)thấy khối lượng H2 bay ra bằng 3% khối lượng cồn đã dùng. Dung dịch cồn có nồng độ là?

Câu hỏi số 22:

Hòa tan một lượng ancol X vào nước thu được 6,4 gam dung dịch Y, nồng độ của X trong Y là 71,875%. Cho 25,6 gam dung dịch Y tác dụng với lượng dư Na thu được 11,2 lít H2 (dktc). Số nguyên tử H có trong công thức phân tử ancol X là

Câu hỏi số 23:

Cho 15,6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là:

Câu hỏi số 24:

Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpetan-2-ol chỉ bằng phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, nhiệt độ)

Câu hỏi số 25:

Hỗn hợp X gồm vinyl clorua; propyl clorua; anlyl clorua; phenyl clorua, các chất có số mol bằng nhau. Cho 16,5 gam X vào dung dịch NaOH loãng, dư, đun sôi một thời gian rồi trung hòa NaOH dư bằng axit HNO3 được dung dịch Y. Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được m gam kết tủa trắng. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu hỏi số 26:

Cho 0,1 mol hợp chất hữu cơ thơm X (C, H, O) tác dụng với 400 ml dung dịch MOH 1M (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn khan Y. Đốt cháy toàn bộ lượng rắn khan Y bằng O2 dư; thu được 8,96 lít CO2 (đktc); 3,6 gam nước và 21,2 gam M2CO3. Số đồng phân cấu tạo của X là.

Câu hỏi số 27:

Oxi hóa 4 gam ancol CH3OH bằng CuO, t0 thu được 5,6 gam hỗn hợp gồm anđehit, nước và ancol dư. HIệu suất của phản ứng oxi hóa là?

Câu hỏi số 28:

 Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức với H2SO4đặc ở 1400C thu được hỗn hợp các este có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol mối este là?

Câu hỏi số 29:

Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol no đơn chức, mạch hở R. Cho 7,6 g X tác dụng với Na dư thu được 1,68 lít H2 (đktc). Mặt khác oxi hóa hoàn toàn 7,6 gam X bằng CuO (t0) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 43,2 gam kết tủa. CTCT của R là?

Câu hỏi số 30:

Rượu Vodka Hà Nội chai 650ml thường có ký hiệu 39,50, giá trị này cho biết thành phần %:

 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com