Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol - ete

Đây là chương cơ bản quan trọng, nó là nền tảng của mọi bài toán hóa hữu cơ.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14O mà khi đun với H2SO4 đặc ở 1700C luôn cho anken có đồng phân hình học cis – trans ?

Câu hỏi số 22:

Phenol (C6H5-OH) tác dụng được với những chất nào trong các chất sau: (1) Na ; (2) NaOH ; (3)HCl ; (4) NaHCO3 ; (5) dd Br2 ; (6)CH3COOH; (7) HCHO; (8)(CH3CO)2O

Câu hỏi số 23:

Đun 1 mol hỗn hợp C2H5OH và C4H9OH (tỷ lệ mol tương ứng là 3:2) với H2SO4 đặc ở 140oC thuđược m gam ete, biết hiệu suất phản ứng của C2H5OH là 60% và của C4H9OH là 40% . Giá trị của m là

Câu hỏi số 24:

Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại ancol thì tỉ lệ nCO2 : nH2O tăng dần khi số nguyên tử C trong ancol tăng dần. Công thức của dãy đồng đẳng ancol là:

Câu hỏi số 25:

Đun nóng 10,71 gam hỗn hợp X gồm propyl clorua và phenyl clorua với dung dịch NaOH loãng,vừa đủ và đun nóng, sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng thu được 8,61gam kết tủa, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng phenyl clorua có trong hỗn hợp X là

Câu hỏi số 26:

Cho hỗn hợp X gồm ancol benzylic, metanol, propenol và etilen glicol tác dụng hết với Na thuđược 1,344 lít H2 (ở đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,048 lít khí CO2 (ở đktc) và 5,58 gam H2O. Giá trị của m là

Câu hỏi số 27:

Có bao nhiêu đồng phân có cùng CTPT C5H12O khi oxi hóa bằng CuO, nhiệt độ tạo ra sản phẩm có phản ứng tráng bạc?

Câu hỏi số 28:

Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm 1 axit cacboxylic, 1 andehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với Na dư, thu được 0,504 lít khí H2 ở dktc. Phần 2 cho phản ứng tráng bạc thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là?

Câu hỏi số 29:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít khí CO2 ở đktc và 9,9 gam H2O. Nếu đun nóng cũng lượng hỗn hợp X như trên thì tổng khối lượng ete thu được là?

Câu hỏi số 30:

 Cho Na dư vào dung dịch cồn (C2H5OH+ H2O)thấy khối lượng H2 bay ra bằng 3% khối lượng cồn đã dùng. Dung dịch cồn có nồng độ là?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com