Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol - ete

Đây là chương cơ bản quan trọng, nó là nền tảng của mọi bài toán hóa hữu cơ.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Oxi hoá 51,2 gam CH3OH (có xúc tác) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Chia X thành hai phần bằng nhau 

Phần 1 tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được m  gam Ag.

Phần 2 tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch KOH 1M.

 Hiệu suất quá trình oxi hoá CH3OH là 75%. Giá trị của m là

Câu hỏi số 32:

Cho 12,8 gam dung dịch ancol  A có nồng độ 57,8125%  tác dụng với lượng dư Na thu được 4.48 lít H2 (đktc). Số nguyên tử H có trong công thức phân tử ancol A là:

Câu hỏi số 33:

 

 Cho sơ đồ chuyển hóa:

X → C3H6Br2 → C3H6(OH)2 → CH2(CHO)2 →  HOOC-CH2-COOH

Tên gọi của X là:

Câu hỏi số 34:

Thực hiện phản ứng tách nước hỗn hợp gồm hai ancol butan-1-ol và butan-2-ol thì số đồng phân cấu tạo của anken thu được là:

Câu hỏi số 35:

 

Cho các chất:

(1) Dung dịch brom

(2) Na

(3) Dung dịch NaHCO3

(4) Dung dịch HCl

(5) Dung dịch NaOH

Dãy gồm các chất đều tác dụng với phenol là:

Câu hỏi số 36:

Khi oxi hóa C2H5OH bằng CuO nung nóng, thu được hỗn hợp hơi X chỉ gồm CH3CHO, H2O, và C2H5OH dư. X có khối lượng phân tử trung bình bằng 36 đvC. Hiệu suất phản ứng oxi hóa C2H5OH là

Câu hỏi số 37:

Hòa tan một lượng ancol X vào nước thu được 6,4 gam dung dịch Y, nồng độ của X trong Y là 71,875%. Cho 6,4 gam dung dịch Y tác dụng với lượng dư Na thu được 2,8 lít H2 (đktc). Số nguyên tử H có trong công thức phân tử ancol X là:

Câu hỏi số 38:

Ứng với công thức phân tử C4H9Cl có số đồng phân là dẫn xuất clo bậc I là 

Câu hỏi số 39:

Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X (MX < 80) chứa C, H, O thu được số mol H2O gấp 1,5 lần số mol CO2. X tác dụng được với Na giải phóng H2. Số công thức cấu tạo bền thỏa mãn điều kiện của X là 

Câu hỏi số 40:

Ancol bậc ba, mạch hở X có công thức phân tử C5H10O. Từ X người ta thực hiện sơ đồ biến hoá sau: 

Dãy các chất đều có thể tác dụng được với Y là: 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com