Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol - ete

Đây là chương cơ bản quan trọng, nó là nền tảng của mọi bài toán hóa hữu cơ.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

 

Khi cho brom tác dụng với một hidrocacbon thu được 1 dẫn xuất brom hóa duy nhất có tỷ khối hơi so với hidro bằng 75,5. Hidrocacbon đó là:

Câu hỏi số 42:

Oxi hoá 51,2 gam CH3OH (có xúc tác) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Chia X thành hai phần bằng nhau 

Phần 1 tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được m  gam Ag.

Phần 2 tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch KOH 1M.

 Hiệu suất quá trình oxi hoá CH3OH là 75%. Giá trị của m là

Câu hỏi số 43:

Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức, mạch hở X và ancol không no, đa chức, mạch hở Y (Y chứa 1 liên kết p trong phân tử và X, Y có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng V lít O2 (đktc) sinh ra 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O. Công thức của Y và gá trị của V lần lượt là

Câu hỏi số 44:

Ảnh hưởng của nhóm -OH đến nhân thơm C6H5- trong phân tử phenol làm cho phenol

Câu hỏi số 45:

Ở -800C khi cộng HBr vào buta-1,3-đien thu được sản phẩm chính có tên gọi là:

Câu hỏi số 46:

Cho 12,8 gam dung dịch ancol  A có nồng độ 57,8125%  tác dụng với lượng dư Na thu được 4.48 lít H2 (đktc). Số nguyên tử H có trong công thức phân tử ancol A là:

Câu hỏi số 47:

Cho sơ đồ chuyển hóa:

 

Trong đó X, Y, Z đều là sản phẩm chính. Công thức của Z là

Câu hỏi số 48:

 

 Cho sơ đồ chuyển hóa:

X → C3H6Br2 → C3H6(OH)2 → CH2(CHO)2 →  HOOC-CH2-COOH

Tên gọi của X là:

Câu hỏi số 49:

Thực hiện phản ứng tách nước hỗn hợp gồm hai ancol butan-1-ol và butan-2-ol thì số đồng phân cấu tạo của anken thu được là:

Câu hỏi số 50:

 

Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỷ khối hơi của X so với hidro bằng 23. Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO dư nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com