Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Điền từ vào câu lớp 10

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 1:

Choose the word or phrase that best fits the blank space in each sentence.

Câu hỏi số 1:

Mary_______ write to me last year.

Câu hỏi: 35972

Câu hỏi số 2:

She describes herself................ a fashion designer.

Câu hỏi: 35973

Câu hỏi số 3:

I wish you_______ here tomorrow.

Câu hỏi: 35974

Câu hỏi số 4:

I _____English here since I graduated from university.

Câu hỏi: 35975

Câu hỏi số 5:

Wearing uniform helps students _____equal in many ways.

Câu hỏi: 35976

Câu hỏi số 6:

It's dangerous_______ in this river.

Câu hỏi: 35977

Câu hỏi số 7:

Are you a stamp______?

Câu hỏi: 35978

Câu hỏi số 8:

He is considered one of the greatest.......... of the country.

Câu hỏi: 35979

Câu hỏi số 9:

The weather is nice. Shall we ..........mountains this morning?

Câu hỏi: 35980

Câu hỏi số 10:

There is a small bamboo. ........... at the entrance to the village.

Câu hỏi: 35981

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com