Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Điền từ vào câu lớp 12

Câu 16: He arrived  ………………. you were asleep.

A. at              

B. during                       

C. until                   

D. while

Câu 17: She  is……………… her husband.

A. as the same age as                             

B. as the same  old as

C. at the same age as        

D. the same age as

Câu 18: Choose the correct answer

………………to the station when I saw you this morning?

A. Have you gone  

B. Were you going

C. Have you been going     

D. Are you going

Câu 19: Choose the correct answer

If Nam can type………………….she can, he is very good.

A. as quick as     

B. quicker then   

C. as quickly as 

D. as more quickly as

Câu 20: Choose the correct answer

Please speak a little more ……………… .

A. slow                   

B. slowly                       

C. slower                     

D. slowlier

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com