Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Điền từ vào câu lớp 12

Câu 21: Choose the correct answer

He pretented to be ill…………he could stay home to watch an interesting football on TV.

A. so as to

B. in order to  

C. in order that          

D. because

Câu 22: Choose the correct answer

Who was the first person …………………..the South Pole?

A. reached                 

B. to reach  

C. who reaches             

D. had reached

Câu 23: Choose the correct answer

It is in Quebec…………………..French is used as an official language .

A. which                    

B. where                

C. in where         

D. that

Câu 24: Choose the correct answer

“ There is someone at the door.” “Ok …………………………”.

A. I open it       

B. I’ll open it

C. I am going to open it                

D. I’d open it

Câu 25: Choose the correct answer

This car is more ……………….than that one.

A. modern                

B. fastest                  

C. fast                     

D. faster

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com