Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 11:

Mark   the   letter   A,   B,   C,   or   D   on   your   answer   sheet to   indicate   the   word  whose   underlined   part   is pronounced differently from that of the rest in eac h of the following questions.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 36733

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 36734

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 36735

Bài 12:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to find the word with the stress pattern different from  that of the other three words in each question

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com