Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 1:

Choose one word that is pronounced differently from the others in each group.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 48558

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 48559

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 48560

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 48561

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 48562

Bài 2:

Pick out the word with the underlined part pronounced differently from that of the others.

 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 45710

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 45711

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 45712

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 45713

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 45714

Bài 3:

Sound

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 42461

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 42462

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 42463

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 42464

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 42465

Bài 4:

Sound

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 42261

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 42262

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 42263

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 42264

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 42265

Bài 5:

Sound

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 42110

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 42111

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 42112

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 42113

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 42114

Bài 6:

Sound

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 41993

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 41994

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 41995

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 41996

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 41997

Bài 7:

Sound:

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 41696

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 41697

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 41698

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 41699

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 41700

Bài 8:

Sound:

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 41645

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 41646

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 41647

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 41648

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 41649

Bài 9:

Find out a word that has a different pronunciation from others. ( 1pt )

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 41553

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 41554

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 41555

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 41556

Bài 10:

Chọn từ có phần gạch chân  (A, B, C hoặc D ) được phát âm khác với những từ còn lại. (1đ)

 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 41429

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 41430

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 41431

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 41432

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com