Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Tìm lỗi sai lớp 10

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 91:

Choose the underlined word or phrase (A,B,C or D) that needs correcting.

Câu hỏi số 1:

Did you give the boy candies whom I bought this morning?

Câu hỏi: 21054

Câu hỏi số 2:

The doctor who my father visited is very kind to me.

Câu hỏi: 21055

Câu hỏi số 3:

In spite of they missed the last train, they got there on time.

Câu hỏi: 21056

Câu hỏi số 4:

Although it rained heavily, but they continued to work.

Câu hỏi: 21057

Câu hỏi số 5:

They are interested in read books, so they usually go to the bookstore.

Câu hỏi: 21058

Bài 92:

Choose the underlined word or phrase (A, B, C, or D) that needs correcting. 

Câu hỏi số 1:

If you will get here before eight, we can catch the early train.

Câu hỏi: 20465

Câu hỏi số 2:

I was amazing that he was interested in our plan. 

Câu hỏi: 20466

Câu hỏi số 3:

Jim seemed quite happily this evening at the party.

Câu hỏi: 20467

Câu hỏi số 4:

Since it is raining hardly, you had better not go out now.

Câu hỏi: 20468

Câu hỏi số 5:

What about use public buses instead of motorbikes to reduce exhaust fume. 

Câu hỏi: 20469

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com