Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Viết lại câu

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 11:

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. 

Bài 11:

Choose one sentence that has the same meaning as the root one. 

Câu hỏi số 1:

“Do you know Long’s address?” he asked me.

Câu hỏi: 55361

Câu hỏi số 2:

They are building a new bridge over the river.

Câu hỏi: 55362

Câu hỏi số 3:

I used to go to the cinema on Sundays.

Câu hỏi: 55363

Câu hỏi số 4:

You feel unhealthy because you don’t take any exercise.

Câu hỏi: 55364

Câu hỏi số 5:

Unless we protect the environment, our life will be badly affected.

Câu hỏi: 55365

Bài 12:

Complete each of the following sentences, using the words given. 

Bài 12:

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. 

Bài 12:

Complete each of the following sentences, using the words given. 

Bài 12:

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. 

Bài 12:

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

Bài 12:

Complete the sentences using the words given.

Bài 12:

Finish the second sentence in such a way that it has the same meaning as the one printed before it.

Bài 12:

Write complete sentences with the cues given. 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com