Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Viết lại câu

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 21:

Finish each sentence in such a way that it means exactly the same as the one printed before it. 

Bài 21:

Write the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

Bài 21:

Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it. Write your answers on the answer sheet.

Bài 21:

Rearrange these words or phrases into meaningful sentences. The first one has been done for you as an example. Write your answers on the answer sheet.

Bài 21:

Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it. 

Bài 21:

Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence, using the words given.

Bài 21:

Viết câu theo từ gợi ý, không thay đổi trật tự các từ đã cho:

Bài 21:

Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it. 

Bài 21:

 Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không đổi nghĩa so với câu đã cho. 

Bài 21:

Write a short paragraph about Albert Einstein using the prompts given.

Câu hỏi số 1:

Albert Einstein/ born/1897/ Germany/ die/ 1955

Câu hỏi: 51978

Câu hỏi số 2:

He/ graduate/ University of Zurich/ 1905

Câu hỏi: 51979

Câu hỏi số 3:

1919/ win/ the Nobel Prize/ Physics.

Câu hỏi: 51980

Câu hỏi số 4:

1919 to 1933/ live/ Germany/ travel/ lot/ talk/ scientists

Câu hỏi: 51981

Câu hỏi số 5:

1933/ leave Germany/ United States/ live/ until/ death

Câu hỏi: 51982

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com