Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

Dao động cơ là một chuyên đề hay và không thể thiếu trong các đề thi tốt nghiệp, đại học chuyên đề này giúp các em xác định các đại lượng cơ bản

Bài tập luyện

Câu 31: Một con lắc đơn với quả nặng có khối lượng 10g và mang điện tích 10-5C. Trong vùng không gian không có điện trường, con lắc dao động điều hòa với chu kỳ 1s. Cho con lắc vào trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu (coi như một tụ điện phẳng), đặt thẳng đứng cách nhau 10 cm, hiệu điện thế giữa hai bản là 400 V. Lấy g = 10 m/s2. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa tự do trong điện trường đó thì chu kỳ dao động của nó là

A. 1,928 s. 

B. 0,964 s.

C. 0,631 s.  

D. 1,118 s.

Câu 32: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kì dao động điều hòa của nó

A. giảm 2 lần.

B. tăng 2 lần. 

C. tăng 4 lần.  

D. giảm 4 lần.

Câu 33: Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Õ. Vị trí cân bằng của M và N đều trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6cm, của N là 8cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M với N theo phương Ox là 10cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng, tỉ số động năng của M và động năng của N là

A. \frac{16}{9}

B. \frac{49}{25}

C. \frac{25}{49}

D. \frac{9}{16}

Câu 34: Trong dao động điều hòa của con lắc đơn,

A. lực căng dây lớn nhất khi vật đi qua vị trí biên.

B. lực căng dây không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng.

C. lực căng dây lớn nhất khi vật qua vị trí cân bằng.

D. lực căng dây không phụ thuộc vào vị trí của vật.

Câu 35: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, trong một chu kì dao động vật đi được 40cm và trong1 phút vật thực hiện được 120 dao động. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí có li độ 5cm và đang theo chiều hướng về vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật đó là

A. x=10cos(2\pi t+\frac{\pi}{3})cm.

B. x=20cos(4\pi t+\frac{\pi}{3})cm.

C. x=10cos(4\pi t+\frac{\pi}{3})cm.

D. x=10cos(2\pi t+\frac{\pi}{3})cm.

Câu 36: Một con lắc lò xo có chu kỳ dao động điều hòa là T. Nếu lò xo bị cắt bớt 2/3 chiều dài thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc mới là:

A. \frac{T}{\sqrt{3}} .

B. 3T.   

C. 2T.

D. \frac{T}{3} .

Câu 37: Một đồng hồ quả lắc mỗi ngày chạy chậm 130s. Phải điều chỉnh chiều dài của con lắc (coi như con lắc đơn) thế nào để đồng hồ chạy đúng?

A. Tăng 0,3%. 

B. Giảm 0,2%.

C. Tăng 0,2%.

D. Giảm 0,3%.

Câu 38: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

A. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.

B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

C. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.

D. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Câu 39: Hai chất điểm dao động điều hoà trên một đường thẳng, cùng vị trí cân bằng, cùng biên độ, có tần số f1= 2 Hz và f2= 4 Hz. Khi hai chất điểm gặp nhau có tốc độ dao động tương ứng là v1 và v2, tỉ số v1/v2 bằng

A. 1/4

B. 2

C. 4

D. 1/2

Câu 40: Kết luận nào sau đây không đúng ? Một con lắc đơn đang dao động xung quanh một điểm treo cố định, khi chuyển động qua vị trí cân bằng

A. tốc độ cực đại

B. lực căng dây lớn nhất

C. gia tốc bằng không

D. li độ bằng 0.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com