Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

Dao động cơ là một chuyên đề hay và không thể thiếu trong các đề thi tốt nghiệp, đại học chuyên đề này giúp các em xác định các đại lượng cơ bản

Bài tập luyện

Câu 1: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật

A. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí cân bằng.       

B. Tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo.        

C. Có giá trị không đổi.             

D. Tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và luôn hướng về vị trí cân bằng.t

Câu 2: Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì

A. vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc.                 

B. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.                

C. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm.                            

D. độ lớn vận tốc và độ lớn gia tốc cùng giảm.

Câu 3: Một con lắc lò xo thực hiện các dao động: (I) dao động duy trì; (II) dao động điều hòa; (III) dao động cưỡng bức; (IV) dao động cộng hưởng. Chọn phát biểu sai?

A. (I), (II), (IV) có chu kì bằng nhau và bằng chu kì dao động riêng.

B. (I), (III), (IV) có biên độ không thay đổi theo thời gian.

C. (II) là (I) khi có lực cản của môi trường.

D. (III) là (IV) khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng.

Câu 4: Trong quá trình dao động điều hòa con lắc đơn, nhận định nào sau đây sai?

A. Khi quả nặng ở điểm giới hạn, lực căng dây treo có độ lớn nhỏ hơn trọng lượng của vật.

B. Khi góc hợp bởi phương dây treo và phương thẳng đứng giảm, tốc độ của quả lắc tăng.

C. Chu kì dao động bé của con lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động của nó

D. Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Câu 5: Biểu thức nào sau đây mô tả chuyện động của vật dao động điều hòa?

A. x = sin ωt + cos 2ωt

B. x = sin ωt - cos 2ωt

C. x = 3sin ωt + cos 2ωt + 5

D. x = 3sin2 ωt

Câu 6: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động:

A. Với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.

B. Với tần số bằng tần số dao động riêng.

C. Với tần số lớn nhất, biên độ lớn nhất.

D. Với tần số lớn nhất, biên độ lớn nhất.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai? Khi một vật dao động điều hòa thì:

A. Động năng và thế năng biến thiên vuông pha nhau

B. Li độ biến thiên vuông pha so với vận tốc.

C. Li độ vào gia tốc ngược pha nhau.

D. Gia tốc và vận tốc vuông pha nhau

Câu 8: Đưa con lắc đơn lên một vệ tinh nhân tạo đang chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất ( không khí ở đó không đáng kể ) rồi kích thích một lực ban đầu cho nó dao động thì nó sẽ: 

A. Dao động tự do

B. Dao động tắt dần

C. Không tự do.

D. Dao động cưỡng bức

Câu 9: Trong dao động điều hòa của con lắc đơn,

A. lực căng dây lớn nhất khi vật đi qua vị trí biên.

B. lực căng dây không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng.

C. lực căng dây lớn nhất khi vật qua vị trí cân bằng.

D. lực căng dây không phụ thuộc vào vị trí của vật.

Câu 10: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

A. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.

B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

C. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.

D. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com