Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

Dao động cơ là một chuyên đề hay và không thể thiếu trong các đề thi tốt nghiệp, đại học chuyên đề này giúp các em xác định các đại lượng cơ bản

Bài tập luyện

Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số và có dạng như sau: x1 = √3cos(4t + \varphi1) cm, x2 = 2cos(4t + \varphi2) cm (t tính bằng giây) với 0 ≤\varphi1    -\varphi2  ≤ II. Biết phương trình dao động tổng hợp x = cos(4t + p/6) cm. Hãy xác định \varphi1.

A. 2π /3

B. π /6

C. -π /6

D. π /2

Câu 2: Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều. Phương trình dao động của hai vật tương ứng là x1=Acos(3πt + φ1) và x2=Acos(4πt + φ2). Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều có li độ bằng A/2 nhưng vật thứ nhất đi theo chiều dương trục tọa độ, vật thứ hai đi theo chiều âm trục tọa độ. Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai vật lặp lại như ban đầu là

A. 3s

B.  2s.          

C. 4s.

D. 1 s.

Câu 3: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực. Biết trong quá trình dao động, độ lớn lực căng dây lớn nhất gấp 1,1 lần độ lớn lực căng dây nhỏ nhất. Con lắc dao động với biên độ góc là

A. \sqrt{\frac{3}{35}}rad

B. \sqrt{\frac{2}{31}}rad

C. \frac{3}{31}\sqrt{}rad

D. \sqrt{\frac{4}{33}}rad

Câu 4: Truyền cho quả nặng của con lắc đơn đang đứng yên ở vị trí cân bằng một vận tốc v0=1/3m/s theo phương ngang thì nó dao động điều hòa với biên độ góc α0=60 .Lấy g=10m/s2.chu kỳ dao động của con lắc bằng

A. 2,00s.

B. 2,60s.

C. 30,0ms.

D. 2,86s.

Câu 5: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất. Nếu đưa lên Mặt Trăng thì trong một ngày đêm (24 giờ) đồng hồ chạy chậm 852 phút. Bỏ qua sự nở dài vì nhiệt; lấy gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g = 9,80 m/s2. Gia tốc rơi tự do ở Mặt Trăng là

A. 6,16 m/s2

B. 1,63 m/s2.

C. 1,90 m/s2.

D. 4,90 m/s2.

Câu 6: Một con lắc đơn có chiều dài 120cm, dao động điều hoà với chu kỳ T. Để chu kỳ con lắc giảm 10%, chiều dài con lắc phải

A. tăng 22,8cm.

B. giảm 28,1cm.

C. giảm 22,8cm.

D. tăng 28,1cm.

Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Vật đi quãng đường 20 cm từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất mất thời gian 0,75s. Chọn gốc thời gian là lúc vạt đang chuyển động chậm dần đều theo chiều dương với tốc độ \frac{0,2\pi }{3} (m/s). Với t tính bằng dây, phương trình dao động của vật là:

A. x = 10 cos ( \frac{4\pi }{3} t - \frac{5\pi }{6} )

B. x = 10 cos ( \frac{4\pi }{3} t - \frac{\pi }{6} )

C. x = 20 cos ( \frac{4\pi }{3} t - \frac{5\pi }{6} )

D. x = 20 cos ( \frac{4\pi }{3} t - \frac{\pi }{6} )

Câu 8: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm một vật nhỏ khối lượng 200g , lò xo có độ cứng 10 N/m, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu, vật được giữ ở vị trí lò xo giãn 10 cm, rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần, lấy g = 10 m/s2. Trong khoảng thời gian kể từ lúc thả đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì độ giảm thế năng của con lắc là: 

A. 50 mJ

B. 48 mJ

C. 500 J

D. 0,048 mJ

Câu 9: Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì 0,5To. Khi thang máy đi xuống thẳng đứng, nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T bằng:

A. \frac{T_{0}}{\sqrt{2}}

B. T_{0}\sqrt{2}

C. T_{0}\sqrt{\frac{2}{3}}

D. \frac{T_{0}}{2\sqrt{2}}

Câu 10: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 10 N/m, khối lượng vật nặng m = 200g, dao động trên mặt phẳng nằm ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6 cm. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn bằng μ = 0,1. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc thả tay đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo nhỏ nhất lần thứ 1 là: 

A. 11,1 s

B. 0,444 s

C. 0,222 s

D. 0,296 s

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com