Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động và sóng điện từ

Chuyên đề mạch dao động và sóng điện từ giúp học sinh nắm được các công thức về mạch dao động điện từ - sóng điện từ, giải được các bài toán

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Xét các mạch dao động điện từ LC lí tưởng có tụ điện giống nhau. Khi mạch có cuộn cảm là L_{1} thì tần số dao động điện từ tự do trong mạch là 30kHz. Khi mạch có cuộn cảm làL_{2}  thì tần số dao động điện từ tự do trong mạch là 40 kHz. Khi mạch có cuộn cảm là hai cuộn cảm trên mắc nối tiếp thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là

Câu hỏi số 2:

Trong mạch dao động điện từ tự do LC, độ tự cảm của cuộn cảm thuần L = 2,4 mH, điện dung của tụ điện C = 1,5 µF. Io cường độ dòng điện cực đại trong mạch, thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện i = Io là

Câu hỏi số 3:

Điện tích trên tụ điện trong mạch dao động điện từ LC là q = 2cos(2500t - π/2) µC. Độ tự cảm của cuộn dây là 213 mH. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng

Câu hỏi số 4:

Điện tích của tụ điện trong mạch LC biến thiên theo phương trình q=2.10-7cos(2000πt+π/6) (C). Tại thời điểm t=10-3/4 (s) thì:             

Câu hỏi số 5:

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh có L và C thay đổi được.Khi L tăng lên 3 lần đồng thời thay đổi C thì bước sóng của sóng điện từ thu được giảm đi 3 lần. Giá trị của điện dung C đã

 

Câu hỏi số 6:

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm L = 5 mH và tụ điện có điện dung C = 50  µ F.Tần số dao động điện từ trong mạch là

 

Câu hỏi số 7:

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos(2000t) (A, s), tụ điện trong mạch có điện dung 5 μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là

 

Câu hỏi số 8:

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

 

Câu hỏi số 9:

Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm \frac{10^{-2}}{\pi} H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung \frac{10^{-10}}{\pi}  F. Chu kì dao động riêng của mạch này bằng

 

Câu hỏi số 10:

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-4 H và tụ  điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Lấy π2 = 10. Giá trị của C là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com