Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động và sóng điện từ

Chuyên đề mạch dao động và sóng điện từ giúp học sinh nắm được các công thức về mạch dao động điện từ - sóng điện từ, giải được các bài toán

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC biến thiên theo phương trình q = Q0cos(\frac{2\pi }{T}t + π). Tại thời điểm t = \frac{T}{4} , ta có:

Câu hỏi số 12:

Một mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L = 5µH và một tụ xoay có điện dung biến đổi từ C1 = 10pF đến C2 = 250 pF. Dải sóng thu được là

Câu hỏi số 13:

Một máy định vị vô tuyến nằm cách mục tiêu 60km nhận được tín hiệu phản hồi trở về từ mục tiêu sau khoảng thời gian là bao lâu?  

Câu hỏi số 14:

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i= 0,02cos2000t (A). Tụ điện trong mạch có điện dung 5µF. Độ tự cảm của cuộn cảm là  

Câu hỏi số 15:

Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C, cuộn cảm L. Điện trở thuần của mạch R = 0. Dòng điện qua mạch i = 4.10-11sin(2.10-2t), điện tích cực đại của tụ là

Câu hỏi số 16:

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là

Câu hỏi số 17:

Một mạch dao động có độ tự cảm 2µH và điện dung C = 10pF, điện trở R = 10-3(Ω). Tạo ra trong mạch một suất điện động cưỡng bức có biên độ không đổi 1µV và có tần số thay đổi. Khi có cộng hưởng điện thì cường độ dòng điện hiệu dụng là

Câu hỏi số 18:

Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là

Câu hỏi số 19:

Một mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm: cuộn cảm L = 5,1µH và tụ điện C. Mạch này cộng hưởng với sóng điện từ λ = 300 m. Muốn máy thu được sóng có λ = 100m thì điện dung của tụ phải là

Câu hỏi số 20:

Một mạch dao động để chọn sóng của máy thu thanh gồm cuộn tự cảm L và tụ điện C = 5000pF. Mạch cộng hưởng với sóng điện từ λ = 300m. Độ tự cảm của cuộn dây là  

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com