Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động và sóng điện từ

Chuyên đề mạch dao động và sóng điện từ giúp học sinh nắm được các công thức về mạch dao động điện từ - sóng điện từ, giải được các bài toán

Bài tập luyện

Câu 21: Cho mạch dao động lý tưởng như hình vẽ. Hai tụ có cùng điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là Io, gọi Wo là năng lượng của mạch dao động. Vào thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn dây là i = \frac{I_{0}}{\sqrt{2}} thì người ta mở khóa K. Phát biểu nào sau đây mô tả hiện tượng xảy ra sau khi mở khóa K trong mạch là sai?

A. Điện tích của tụ C1 phóng về mạch điện dao động qua nút B.

B. Năng lượng của hệ thống hai tụ điện và cuộn dây không đổi bằng Wo.

C. Năng lượng cực đại trên tụ C2 bằng \frac{3W_{0}}{4}

D. Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây i = \frac{I_{0}\sqrt{3}}{2}

Câu 22: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 40pF đến 810pF. Khi điều chỉnh điện dung C đến giá trị 90pF thì máy thu được sóng có bước sóng 30m. Dải sóng mà máy thu được có bước sóng:

A. Từ 20m đến 90m

B. Từ 10m đến 270m

C. Từ 15m đến 180m

D. Từ 13,33m đến 270m

Câu 23: Chọn phát biểu sai về thang sóng điện từ:

A.  các sóng có bước sóng càng ngắn thì năng lương càng lớn ,nên càng dễ tác dụng lên kính ảnh

B. Các sóng có tần số càng nhỏ thì khả năng đâm xuyên càng mạnh.

C. Các sóng có tần số càng nhỏ thì càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa của chúng.

D. Các sóng có bước sóng càng ngắn thì cáng dễ làm phát quang các chất và gây ion hóa chất khí

Câu 24: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ xoay C và cuộn thuần cảm L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay \varphi. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có tần số fo. Khi xoay tụ một góc \varphi_{1} thì mạch thu được tần số f1 = 0,5 fo. Khi xoay tụ một góc \varphi _{2} thì mạch thu được sóng có tần số f2 = \frac{f_{0}}{3} . Tỉ số giữa hai góc xoay là:

A. \frac{\varphi _{2}}{\varphi _{1}} = \frac{3}{8}

B. \frac{\varphi _{2}}{\varphi _{1}} = \frac{1}{3}

C. \frac{\varphi _{2}}{\varphi _{1}} = 3

D. \frac{\varphi _{2}}{\varphi _{1}} = \frac{8}{3}

Câu 25: Lúc điện tích trên tụ nhận giá trị q1 = 10-5 C, cường độ dòng điện chạy qua mạch dao động lý tưởng LC i1 = 2mA. Sau đó một khoảng thời gian, giá trị mới của chúng ta lần lượt là q2 = 3.10-5 C và i2 = \sqrt{2} mA. Tần số góc của dao động điện từ trong mạch là:

A. 40 rad/s

B. 50 rad/s

C. 80 rad/s

D. 100 rad/s

Câu 26: Trong mạch giao động lý tưởng LC đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện từ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10-4 s. Thời gian ngắn nhất để thụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng hết điện là: 

A. 6.10-4 s

B. 1,5.10-4 s

C. 12.10-4 s

D. 3.10-4 s

Câu 27: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện có điện dung 10 µF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,1H. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02 A. Hiệu điện thế cực đại trên bản tụ là

A. 4 V. 

B. 5√2 V. 

C. 2√5 V. 

D. 4√2 V.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra môt từ trường ở các điểm lân cận.

B. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.

C. Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian cùng có các đường sức là những đường cong khép kín.

D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên.

Câu 29: Xét một cuộn cảm thuần L và hai tụ điện C1, C2 để mắc thành các mạch dao động điện từ. Nếu mắc hai tụ C1 và C2 song song với cuộn cảm L thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là 24 kHz. Nếu dùng hai tụ C1 và C2 mắc nối tiếp rồi mắc với cuộn cảm L thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là 50 kHz. Nếu mắc riêng lẻ từng tụ C1, C2 với cuộn cảm L thì tần số dao động riêng của các mạch là

A. 40 kHz và 50 kHz. 

B. 30 kHz và 40 kHz.

C. 50 kHz và 60 kHz. 

D. 20 kHz và 30 kHz.

Câu 30: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A. luôn cùng pha nhau.  

B. với cùng biên độ.

C. luôn ngược pha nhau.

D. với cùng tần số.

Câu hỏi : 32879

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com