Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động và sóng điện từ

Chuyên đề mạch dao động và sóng điện từ giúp học sinh nắm được các công thức về mạch dao động điện từ - sóng điện từ, giải được các bài toán

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Cho mạch dao động lý tưởng như hình vẽ. Hai tụ có cùng điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là Io, gọi Wo là năng lượng của mạch dao động. Vào thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn dây là i = \frac{I_{0}}{\sqrt{2}} thì người ta mở khóa K. Phát biểu nào sau đây mô tả hiện tượng xảy ra sau khi mở khóa K trong mạch là sai?

Câu hỏi số 22:

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 40pF đến 810pF. Khi điều chỉnh điện dung C đến giá trị 90pF thì máy thu được sóng có bước sóng 30m. Dải sóng mà máy thu được có bước sóng:

Câu hỏi số 23:

Chọn phát biểu sai về thang sóng điện từ:

Câu hỏi số 24:

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ xoay C và cuộn thuần cảm L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay \varphi. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có tần số fo. Khi xoay tụ một góc \varphi_{1} thì mạch thu được tần số f1 = 0,5 fo. Khi xoay tụ một góc \varphi _{2} thì mạch thu được sóng có tần số f2 = \frac{f_{0}}{3} . Tỉ số giữa hai góc xoay là:

Câu hỏi số 25:

Lúc điện tích trên tụ nhận giá trị q1 = 10-5 C, cường độ dòng điện chạy qua mạch dao động lý tưởng LC i1 = 2mA. Sau đó một khoảng thời gian, giá trị mới của chúng ta lần lượt là q2 = 3.10-5 C và i2 = \sqrt{2} mA. Tần số góc của dao động điện từ trong mạch là:

Câu hỏi số 26:

Trong mạch giao động lý tưởng LC đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện từ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10-4 s. Thời gian ngắn nhất để thụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng hết điện là: 

Câu hỏi số 27:

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện có điện dung 10 µF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,1H. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02 A. Hiệu điện thế cực đại trên bản tụ là

Câu hỏi số 28:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 29:

Xét một cuộn cảm thuần L và hai tụ điện C1, C2 để mắc thành các mạch dao động điện từ. Nếu mắc hai tụ C1 và C2 song song với cuộn cảm L thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là 24 kHz. Nếu dùng hai tụ C1 và C2 mắc nối tiếp rồi mắc với cuộn cảm L thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là 50 kHz. Nếu mắc riêng lẻ từng tụ C1, C2 với cuộn cảm L thì tần số dao động riêng của các mạch là

Câu hỏi số 30:

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

Câu hỏi: 32879

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com