`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động và sóng điện từ

Chuyên đề mạch dao động và sóng điện từ giúp học sinh nắm được các công thức về mạch dao động điện từ - sóng điện từ, giải được các bài toán

Bài tập luyện

Câu 31: Xét các mạch dao động điện từ LC lí tưởng có tụ điện giống nhau. Khi mạch có cuộn cảm là L_{1} thì tần số dao động điện từ tự do trong mạch là 30kHz. Khi mạch có cuộn cảm làL_{2}  thì tần số dao động điện từ tự do trong mạch là 40 kHz. Khi mạch có cuộn cảm là hai cuộn cảm trên mắc nối tiếp thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là

A. 50 kHz.  

B. 24 kHz.   

C. 35 kHz.  

D. 38 kHz.

Câu 32: Chọn câu sai: dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC và dao động điều hoà của con lắc lò xo có

A. vận tốc dao động v tương đương với cường độ dòng điện i.

B. hệ số tự cảm L tương đương với khối lượng m của vật nặng

C. điện tích q của tụ điện tương đương với li độ x của con lắc.

D.  điện dung C của tụ điện tương đương với độ cứng k của lò xo.

Câu 33: Một mạch dao  động  điện từ,  điện dung của tụ  điện C = 2,5 μF Biểu thức năng lượng của cuộn cảm là  WL = 10-6sin2 (2.106t) J. Xác định cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm năng lượng dao động điện từ trong mạch chia đều cho tụ điện và cuộn cảm ?

A. 0,283 mA. 

B. 0,238 A. 

C. 0,283 A.

D.  0,238 mA

Câu 34: Mạch dao  động  điện từ gồm cuộn cảm và một bộ hai tụ  điện có cùng  điện dung C = 2,5 μF mắc song song. Trong mạch có dao  động  điện từ tự do, hiệu  điện thế cực  đại giữa hai bản tụ  điện là U0 = 12V.  Tại thời  điểm hiệu  điện thế hai  đầu cuộn cảm   uL = 6V  thì một tụ điện bị bong ra vì đứt dây nối. Tính năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó

A. 0,27 mJ.

B. 0,315 mJ.

C. 0,135 mJ

D. 0,54 mJ

Câu 35: Sóng điện từ có bước sóng nào sau đây phản xạ tốt ở tầng điện li được sử dụng trong kĩ thuật truyền thanh ?

A. 500 m.

B. 50 m. 

C. 5000 m

D. 5 m

Câu 36: Một mạch dao động LC, gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do với tần số f. Khi mắc nối tiếp với tụ điện trong mạch trên một tụ điện có điện dung C/8 thì tần số dao động điện từ tự do của mạch lúc này bằng

A. 1,73f.

B. 2f.

C.  0,943f.

D. 3f.

Câu 37: Trong mạch dao động điện từ tự do LC, độ tự cảm của cuộn cảm thuần L = 2,4 mH, điện dung của tụ điện C = 1,5 µF. Io cường độ dòng điện cực đại trong mạch, thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện i = Io là

A. 0,2293 ms.

B.  0,3362 ms. 

C.  0,188 ms.

D.  0,0052 ms

Câu 38: Sóng âm và sóng điện từ

A. loại siêu âm và vi sóng đều truyền được đi xa trong vũ trụ

B. có thể truyền được trong không khí và trong chân không.

C. có bước sóng giảm xuống khi truyền từ không khí vào nước

D. có thể phản xạ, nhiễu xạ và giao thoa.

Câu 39: Điện tích trên tụ điện trong mạch dao động điện từ LC là q = 2cos(2500t - π/2) µC. Độ tự cảm của cuộn dây là 213 mH. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng

A. 3,77.10-6 J

B. 6,8.10-20

C. 2,66.10-6

D. 1,065.10-9 J

Câu 40: Một mạch dao động LC đang thu được sóng ngắn. Để mạch có thể thu được sóng trung thì phải

A. mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp

B. mắc song song thêm vào mạch một cuộn dây có độ tự cảm thích hợp.

C. mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp

D. dùng điện môi giữa hai bản tụ có hằng số điện môi nhỏ hơn

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com