Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động và sóng điện từ

Chuyên đề mạch dao động và sóng điện từ giúp học sinh nắm được các công thức về mạch dao động điện từ - sóng điện từ, giải được các bài toán

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại là Δt1 . Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại làΔt2 . Tỉ số Δt1/ Δt2 bằng: 

Câu hỏi số 52:

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm L = 5 mH và tụ điện có điện dung C = 50  µ F.Tần số dao động điện từ trong mạch là

 

Câu hỏi số 53:

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos(2000t) (A, s), tụ điện trong mạch có điện dung 5 μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là

 

Câu hỏi số 54:

Khi mắc tụ điện C với cuộn cảm có độ tự cảm L1 thì tần số dao động riêng của mạch dao động bằng 20 MHz còn khi mắc với cuộn cảm có độ tự cảm L2 thì tần số dao động riêng của mạch dao động bằng 30 MHz. Khi mắc tụ điện C với cuộn cảm có độ tự cảm L3= 8L1 + 7L2 thì tần số dao động riêng của mạch dao động bằng

Câu hỏi số 55:

Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điện dụng của tụ điện C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f, khi điện dung của tụ là C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 2f. Khi điện dung của tụ có giá trị bằng (C1 C2)0,5 thì tần số dao động riêng của mạch là

Câu hỏi số 56:

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

 

Câu hỏi số 57:

Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm \frac{10^{-2}}{\pi} H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung \frac{10^{-10}}{\pi}  F. Chu kì dao động riêng của mạch này bằng

 

Câu hỏi số 58:

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-4 H và tụ  điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Lấy π2 = 10. Giá trị của C là

Câu hỏi số 59:

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định. Biết tần số dao động riêng của mạch là f. Để tần số dao động riêng của mạch bằng 2f thì phải thay tụ điện trên bằng một tụ điện có điện dung là

Câu hỏi số 60:

Một mach dao động điện từ LC, thời điểm ban đầu điện tích trên tụ đạt cực đại Q0 = 10-8C. Thời điểm để tụ phóng hết điện tích là 2µs. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com