Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động và sóng điện từ

Chuyên đề mạch dao động và sóng điện từ giúp học sinh nắm được các công thức về mạch dao động điện từ - sóng điện từ, giải được các bài toán

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 71:

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là

Câu hỏi số 72:

Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì 

Câu hỏi số 73:

Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = Cthì tần số dao động riêng của mạch bằng 30 kHz và khi C = Cthì tần số dao động riêng của mạch bằng 40 kHz. Nếu C = \small \frac{C_{1}C_{2}}{C_{1}+C_{2}} thì tần số dao động riêng của mạch bằng

Câu hỏi số 74:

Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi Ulà điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

Câu hỏi số 75:

Sóng điện từ 

Câu hỏi số 76:

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng sóng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

Câu hỏi số 77:

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6 C cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1π  A. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch bằng 

Câu hỏi số 78:

Tụ điện của mạch dao động có  điện dung C = 1µF, ban đầu được điện tích đến hiệu điện thế 100V, sau đó  cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao động điền từ tắt hẳn là bao nhiêu?

Câu hỏi số 79:

Người ta muốn thiết kế một mạch chọn sóng cho một máy thu thanh sao cho máy có thể thu được sóng có bước sóng trong khoảng 10m đến 100m và cộng hưởng ở bước sóng λ = 300 m. Muốn vậy, cuộn dây phải có độ tự cảm L = 5,1µH và tụ điện phải có điện dung :C1 = 5,56pF và C2 = 556pF. Tuy nhiên, tụ điện chỉ có loại C = 5000pF. Để đạt được mục đích cần phải có thêm tụ C thế nào và trị số trong khoảng nào

Câu hỏi số 80:

Một máy thu thanh có cuộn cảm L = 5,1.10-6H = 5,1μH và tụ điện C trong mạch chọn sóng. Mạch này cộng hưởng với sóng điện từ λ = 300 m. Muốn máy thu được sóng có λ = 10m thì điện dung của tụ phải là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com