Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động và sóng điện từ

Chuyên đề mạch dao động và sóng điện từ giúp học sinh nắm được các công thức về mạch dao động điện từ - sóng điện từ, giải được các bài toán

Bài tập luyện

Câu 1: Một mạch dao động LC đang bức xạ ra sóng trung, để mạch đó bức xạ ra sóng ngắn thì phải

A. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở thuần thích hợp

B. Mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.

C. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.

D. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một cuộn dây thuần cảm thích hợp.

Câu 2: Sóng nào sau đây không phải sóng điện từ?

A. Ánh sáng phát ra từ ngọn nến đang cháy.

B. Sóng của đài phát thanh ( sóng radio )

C. Sóng của đài truyền hình ( sóng ti vi )

D. Sóng điện thoại

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra môt từ trường ở các điểm lân cận.

B. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.

C. Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian cùng có các đường sức là những đường cong khép kín.

D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên.

Câu 4: Xét các mạch dao động điện từ LC lí tưởng có tụ điện giống nhau. Khi mạch có cuộn cảm là L_{1} thì tần số dao động điện từ tự do trong mạch là 30kHz. Khi mạch có cuộn cảm làL_{2}  thì tần số dao động điện từ tự do trong mạch là 40 kHz. Khi mạch có cuộn cảm là hai cuộn cảm trên mắc nối tiếp thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là

A. 50 kHz.  

B. 24 kHz.   

C. 35 kHz.  

D. 38 kHz.

Câu 5: Trong mạch dao động điện từ tự do LC, độ tự cảm của cuộn cảm thuần L = 2,4 mH, điện dung của tụ điện C = 1,5 µF. Io cường độ dòng điện cực đại trong mạch, thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện i = Io là

A. 0,2293 ms.

B.  0,3362 ms. 

C.  0,188 ms.

D.  0,0052 ms

Câu 6: Sóng âm và sóng điện từ

A. loại siêu âm và vi sóng đều truyền được đi xa trong vũ trụ

B. có thể truyền được trong không khí và trong chân không.

C. có bước sóng giảm xuống khi truyền từ không khí vào nước

D. có thể phản xạ, nhiễu xạ và giao thoa.

Câu 7: Điện tích trên tụ điện trong mạch dao động điện từ LC là q = 2cos(2500t - π/2) µC. Độ tự cảm của cuộn dây là 213 mH. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng

A. 3,77.10-6 J

B. 6,8.10-20

C. 2,66.10-6

D. 1,065.10-9 J

Câu 8: Một mạch dao động LC đang thu được sóng ngắn. Để mạch có thể thu được sóng trung thì phải

A. mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp

B. mắc song song thêm vào mạch một cuộn dây có độ tự cảm thích hợp.

C. mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp

D. dùng điện môi giữa hai bản tụ có hằng số điện môi nhỏ hơn

Câu 9: Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều quanh trục đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện của khung, trong một từ trường đều có \vec{B} vuông góc với trục quay. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung đạt cực đại khi mặt khung

A. vuông góc với  \vec{B}

B. tạo với \vec{B} một góc 450

C. song song với \vec{B}

D. tạo với \vec{B} một góc 600

Câu 10: Trong mạch dao động điện từ LC, với cuộn dây có điện trở R. Sự tắt dần nhanh hay chậm phụ thuộc vào

A. Độ tự cảm

B. Điện dung C

C. Điện trở R của cuộn dây

D. Tần số dao động riêng của mạch

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com