`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động và sóng điện từ

Chuyên đề mạch dao động và sóng điện từ giúp học sinh nắm được các công thức về mạch dao động điện từ - sóng điện từ, giải được các bài toán

Bài tập luyện

Câu 1: Cho mạch dao động lý tưởng như hình vẽ. Hai tụ có cùng điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là Io, gọi Wo là năng lượng của mạch dao động. Vào thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn dây là i = \frac{I_{0}}{\sqrt{2}} thì người ta mở khóa K. Phát biểu nào sau đây mô tả hiện tượng xảy ra sau khi mở khóa K trong mạch là sai?

A. Điện tích của tụ C1 phóng về mạch điện dao động qua nút B.

B. Năng lượng của hệ thống hai tụ điện và cuộn dây không đổi bằng Wo.

C. Năng lượng cực đại trên tụ C2 bằng \frac{3W_{0}}{4}

D. Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây i = \frac{I_{0}\sqrt{3}}{2}

Câu 2: Cho hai mạch dao động lí tưởng L1C1và L2C2 với C1 = C= 0,1µF, L1 = L= 1 µH. Ban dầu tích điện cho tụ C1  đến hiệu điện thế  6V và tụ Cđến hiệu điện thế 12V rồi cho mạch dao động. Thời gian ngắn nhất kể từ khi mạch dao động bắt đầu dao động thì hiệu điện thế trên 2 tụ C1 và C2 chênh lệch nhau 3V?

A. \frac{10^{-6}}{6}s

B. \frac{10^{-6}}{2}s

C. \frac{10^{-6}}{12}s

D. \frac{10^{-6}}{3}s

Câu 3: Trong mạch dao động lí tưởng, tụ điện có điện dung C = 3nF. Tại thời điểm t1thì cường độ dòng điện trong mạch là 5 mA. Sau một phần tư chu kỳ kể từ thời điểm t1 hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 10 V. Hệ số tự cảm của cuộn dây là

A. 12 mH.

B. 8 mH. 

C. 6 mH. 

D.  9 mH

Câu 4: Một anten parabol đặt tại điểm A trên mặt đất, phát ra sóng điện từ truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 30ohướng lên. Sóng này phản xạ trên tầng điện li rồi trở lại mặt đất ở điểm B. Xem mặt đất và tầng điện li là những mặt cầu đồng tâm có bán kính lần lượt R1= 6400 km và R2= 6500 km. Bỏ qua sự tự quay của Trái Đất. Cung AB có độ dài

A. 360 km

B. 346 km. 

C.  374 km.

D. 334 km

Câu 5: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1 Ω vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10-6 F. Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dao động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng π.10-6 s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng

A. 1 Ω. 

B. 2 Ω. 

C. 0,5 Ω. 

D. 0,25 Ω. 

Câu 6: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.

B. độ lớn cực đại và hướng vềphía Đông. 

C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. 

D. độ lớn bằng không. 

Câu 7: Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở một độ cao xác định trong mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất đi qua kinh độ số 0. Coi Trái Đất như một quả cầu, bán kính là 6370 km, khối lượng là 6.1024 kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24 giờ; hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 N.m2/kg2. Sóng cực ngắn (f> 30 MHz) phát từ vệ tinh truyền thẳng đến các điểm nằm trên. Xích Đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào nêu dưới đây?

A. Từ kinh độ 85° 20' Đ đến kinh độ 85° 20' T.

B. Từ kinh độ 79° 20' Đ đến kinh độ 79° 20' T.

C. Từ kinh độ 81° 20' Đ đến kinh độ 81° 20' T.

D. Từ kinh độ 83° 20' Đ đến kinh độ 83° 20' T.

Câu 8: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung  C = 25 pF và cuộn cảm có độ tự cảm L, đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại trên một bản tụ là Q0. Biết thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ Q0 đến √3Q0/2 là t1, khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ Q0 đến √2Q0/2 là t2 và t2 – t1 = 106s. Lấy π2= 10. Giá trị của L bằng

A. 0,657 H    

B. 0,756 H   

C. 0,676 H    

D.  0,576 H

Câu 9: Mạch dao động điện từ tự do LC được dùng để thu sóng điện từ, trong đó độ tự cảm L của cuộn dây và điện dung C của tụ điện đều có thể thay đổi được. Ban đầu mạch thu được bước sóng điện từ có bước sóng 60 m. Nếu giữ nguyên độ tự cảm L, tăng điện dung của tụ thêm 6 pF thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 120 m. Nếu giảm điện dung C đi 1 pF và tăng độ tự cảm lên 18 lần thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng

A. 240 m

B. 90 m

C. 120 m

D. 180 m

Câu 10: Mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 20 mH và tụ điện phẳng có điện dung C = 2,0 µF, đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là Io = 5,0 mA. Biết khoảng cách giữa hai bản tụ điện là 0,10 mm. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ có giá trị cực đại bằng

A. 0,10 MV/m

B. 1,0 µV/m

C. 5,0 kV/m

D. 0,50 V/m

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com