`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động và sóng điện từ

Chuyên đề mạch dao động và sóng điện từ giúp học sinh nắm được các công thức về mạch dao động điện từ - sóng điện từ, giải được các bài toán

Bài tập luyện

Câu 1: Một mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng 90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là 300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải

A. Tăng điện dung của tụ thêm 3,3 pF.

B. Tăng điện dung của tụ thêm 303,3 pF.

C. Tăng điện dung của tụ thêm 6,7 pF.

D. Tăng điện dung của tụ thêm 306,7 pF.

Câu 2: Mạch dao động LC gồm L và hai tụ C1, C­2. Khi dùng L và C1 nối tiếp với C2 thì khung bắt được sóng điện từ  có tần số là 5,0MHz, nếu tụ C1 bị đánh thủng thì khung bắt được sóng điện từ  có f1 = 3,0MHz. Hỏi khi dùng L và C1  khi còn tốt thì khung bắt được sóng điện từ  có f2 bằng bao nhiêu?

A. 2,0MHz.

B. 2,4MHz.

C. 4,0MHz.

D. 7,0MHz.

Câu 3: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ \overrightarrow{B}và véctơ điện trường  \overrightarrow{E}luôn

A. Dao động vuông pha.

B. Dao động cùng pha.

C. Dao động cùng phương với phương truyền sóng.

D. Cùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 4: Mạch dao động điện từ gồm một cuộn cảm thuần L = 50mH và tụ điện C. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là Io = 0,1A. Tại thời điểm năng lượng điện trường trong mạch bằng 1,6.10-4 J thì cường độ dòng điện tức thời có độ lớn là

A. 0,10A.    

B. 0,04A.    

C. 0,06A.            

D. 0,08A.

Câu 5: Trong mạch dao động LC lí tưởng: i và u là cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây tại thời điểm t. Io là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức biểu diễn mối liên hệ giữa i, u và Io

A. (I_{0}^{2} + i2\frac{L}{C} = u2 

B. (I_{0}^{2} - i2 ) \frac{L}{C} = u2 

C. (I_{0}^{2} + i2 ) \frac{C}{L} = u2 

D. (I_{0}^{2} - i2 ) \frac{C}{L} = u2 

Câu 6: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần L = \frac{1}{108\pi ^{2}}mH và tụ xoay có điện dung biến thiên theo góc xoay: C = α + 30 (pF). Góc xoay α thay đổi được từ 0 đến 180o. Mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 15m khi góc xoay α bằng

A. 82,5o.      

B. 36,5o.                                     

C. 37,5o.                         

D. 35,5o.

Câu 7: Trong mạch dao động lí tưởng LC. Lúc to = 0 bản tụ A tích điện dương, bản tụ B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ B sang A. Sau\frac{3}{4} chu kì dao động của mạch thì

A. dòng điện qua L theo chiều từ A đến B, bản A tích điện âm.     

B. dòng điện đi theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương.

C. dòng điện đi theo chiều từ B đến A, bản A mang điện dương.

D. dòng điện đi theo chiều từ B đến A, bản A tích điện âm.

Câu 8: Tụ điện trong mạch chọn sóng của một máy thu thanh có điện dung biến đổi từ 10pF đến 360pF.Bước sóng nhỏ nhất của sóng điện từ mà máy này thu được là 10m. Bước sóng lớn nhất của sóng điện từ mà máy này thu được là

A. 40m.

B. 30m.

C. 60m.

D. 50m.

Câu 9: Mạch LC lí tưởng dao động với chu kì riêng T=10-4S.Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện U0=10V ,cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là I0=0,020A. Điện dung của tụ và độ tự cảm của cuộn dây lần lượt là:

A. C=3,18.10-8F và L = 7,96.10-3H

B. C= 7,96.10-3F và L = 3,18.10-8H

C. C=3,18\muF và L = 0,796mH

D. C=0,796mH và L=0,796\muH

Câu 10: Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.

B. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kỳ.

C. Véctơ cường độ điện trường E và véctơ cảm ứng từ B cùng phương.

D. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động vuông pha.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com