Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền học người

Đây là những kiến thức trọng tâm có trong nội dung ôn thi và các đề thi đại học và cao đẳng của các năm.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Giả sử ở người, xét gen 1 có 2 alen (A và a) nằm trên NST thường, gen 2 có alen (B và b) liên kết với giới tính X. Số kiểu gen tối đa về cả 2 cặp gen trên trong quần thể là

 

Câu hỏi số 32:

Quy ước một số gen ở người như sau:

N : mắt đen, n : mắt nâu, nằm trên NST thường.

XA: bình thường, Xa: máu khó đông

XX: nữ, XY: nam

Số loại kiểu gen tối đa có thể có về các tính trạng trên là:

Câu hỏi số 33:

Trong một gia đình, mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY. Nếu quá trình giảm phân tạo giao tử của bố bị rối loạn, cặp NST XY không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, còn quá trình giảm phân của mẹ xảy ra bình thường  thì có thể tạo thành các loại hợp tử bị đột biến ở đời sau là

Câu hỏi số 34:

Quy ước một số gen ở người như sau: T: tóc quăn; t: tóc thẳng; N: mắt đen; n: mắt nâu; C: mũi tẹt; c: mũi cao. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nói trên nằm trên các cặp NST thường tương đồng khác nhau. Số loại kiểu hình có thể có về các tính trạng nói trên là:

Câu hỏi số 35:

Quy ước một số gen ở người như sau:

T: tóc quăn ; t: tóc thẳng

N: mắt đen; n: mắt nâu

Nhóm máu A do kiểu gen IAIA hoặc IAI0 quy định

Nhóm máu B do kiểu gen IBIB hoặc IBI0 quy định

Nhóm máu AB do kiểu gen IAIB quy định

Nhóm máu O do kiểu gen I0I0quy định

Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nói trên nằm trên các cặp NST thường tương đồng khác nhau. Số loại kiểu hình có thể có về các tính trạng nói trên là

Câu hỏi số 36:

Cho sơ đồ phả hệ dưới đây, biết rằng alen a gây bệnh là lặn so với alen A không gây bệnh và không có đột biến xảy ra ở các cá thể trong phả hệ:

Kiểu gen của những người: I1, II4, II5 và III1 lần lượt là

 

Câu hỏi số 37:

Ở người, bệnh mù màu (không phân biệt được màu lục, đỏ) do gen m trên NST X quy định. Trong một gia đình, bố, mẹ đều không bị mù màu, bố có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu B sinh được con trai có nhóm máu O và bị mù màu. Kiểu gen của bố, mẹ trong gia đình trên phải là

Câu hỏi số 38:

Quy ước một số gen ở người như sau:

XA: bình thường, Xa: máu khó đông

XX: nữ, XY: nam

Số loại kiểu gen tối đa có thể có về các tính trạng trên là:

Câu hỏi số 39:

Ở người, bệnh mù màu đỏ và lục được quy định bởi một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Bố bị bệnh mù màu đỏ và lục; mẹ không biểu hiện bệnh. Họ có con trai đầu lòng bị bệnh mù màu đỏ và lục. Xác suất để họ sinh ra đứa con thứ hai là con gái bị bệnh mù màu đỏ và lục là

Câu hỏi số 40:

Xét 4 cá thể người trong một phả hệ khi nghiên cứu sự di truyền bệnh M do một gen quy định.

Kết luận nào sau đây không đúng?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com