Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền học người

Đây là những kiến thức trọng tâm có trong nội dung ôn thi và các đề thi đại học và cao đẳng của các năm.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Hội chứng Tơcnơ ở người có biểu hiện: 

Câu hỏi số 62:

Ở người, yếu tố có thể được xem là một nguyên nhân góp phần làm tăng xuất hiện bệnh di truyền ở trẻ được sinh ra là

Câu hỏi số 63:

Việc ứng dụng di truyền học vào lĩnh vực y học đã giúp con người thu

được kết quả nào sau đây?

Câu hỏi số 64:

 

Ở người, có các kiểu gen qui định nhóm máu sau đây:

IAIA, IAI° qui định máu A.    

IBIB, IBI° qui định máu B.

IAIB qui định máu AB.

I°I° qui định máu 0.

Có 2 anh em sinh đôi cùng trứng, người anh cưới vợ máu A sinh đứa con máu B người em cưới vợ máu B sinh đứa con máu A. Kiểu gen, kiểu hình của 2 anh em sinh đôi nói trên là: 

Câu hỏi số 65:

Các bệnh di truyền ở người phát sinh do cùng một dạng đột biến là: 

Câu hỏi số 66:

Ở người bệnh mù màu và bệnh máu khó đông là do đột biến gen lặn trên NST X không có đoạn tương ứng trên Y. Nếu bố bình thường, mẹ bình thường có kiểu gen XAbXaB sinh con mắc cả hai bệnh trên thì giải thích nào sau đây là hợp lý nhất?

Câu hỏi số 67:

Một người đàn ông có bổ mẹ bình thường và ông nội bị bệnh galacto huyết lấy 1 người vợ bình thường, có bố mẹ bình thường nhưng cô em gái bị bệnh galacto huyết. Người vợ hiện đang mang thai con đầu lòng. Biết bệnh galacto huyết do đột biến gen lặn trên NST thường qui định và mẹ của người đàn ông này không mang gen gây bệnh. Xác suất đứa con sinh ra bị bệnh galacto huyết là

Câu hỏi số 68:

Cây có kiểu gen AaBbCcDd khi tự thụ phấn sẽ cho tì lệ các cá thế đồng hợp tử trội về tãt cả các cặp alen trên tổng số các cá thể là bao nhiêu? Biết rằng các gen qui định các tính trạng nằm trên các NST khác nhau.

Câu hỏi số 69:

Khi nhuộm tế bào của 1 người bị bệnh di truyền thấy có 3 NST số 21 giống nhau và 3 NST giới tính trong đó có 2 chiếc X và 1 chiếc Y, đây là bộ NST của:

Câu hỏi số 70:

Ở người, có các kiểu gen quy định nhóm máu sau đây:

IAIA, IAIO quy định máu A

IBIB, IBIO quy định máu B

IAIB quy định máu AB

IOIO quy định máu O.

Có hai anh em sinh đôi cùng trứng, người anh cưới vợ máu A sinh đứa con máu B, người em cưới vợ máu B sinh con máu A. Kiểu gen, kiểu hình của 2 anh em sinh đôi nói trên là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com