Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền học quần thể

Chương ”Di Truyền Học Quần Thể” là chương khó, những kiến thức trong chương này sẽ có trong ôn tập kiểm tra và các đề thi.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Một quần thể xuất phát có tỉ lệ của thể dị hợp bằng 60%. Sau một số  thế hệ tự phối liên tiếp, tỉ lệ dị hợp còn lại bằng 3,75%. Số thế hệ tự phối đã xảy ra ở quần thể tính đến thới điểm nói trên là:

Câu hỏi số 32:

Ở một quần thể sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể di hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trạng trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên?

Câu hỏi số 33:

Cây có kiểu gen AaBbCcDd khi tự thụ phấn sẽ cho tỉ lệ các cá thể đồng hợp tử trội về tất cả các cặp alen trên tổng số các cá thể là bao nhiêu? Biết rằng các gen quy định các tính trạng nằm trên các NST khác nhau.

Câu hỏi số 34:

Ở mèo quy định màu sắc lông nằm trên NST giới tính X không có alen trên Y; DD quy định lông đen; Dd quy định lông tam thể; dd quy định lông hung. Kiểm tra một quần thể mèo đang ở trạng thái cân bằng di truyền gồm 2114 con thấy tần số D=89,3%, d=10,7%. Số mèo tam thể đếm được là 162 con. Số mèo cái lông đen trong quần thể là:

Câu hỏi số 35:

Một quần thể cá chép, lần đầu giăng lưới bắt được 42 cá thể, người ta đánh dấu các cá thể trên và thả trở lại. Sau 1 thời gian ổn định người ta lại giăng lưới bắt được 53 con trong đó có 17 con đánh dấu từ lần trước. Số các cá thể của quần thể cá chép là:

Câu hỏi số 36:

Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền là:

Câu hỏi số 37:

Một quần thể thực vật gồm 150 cây AA và 100 cây Aa giao phấn tự do. Ở thế hệ F4 quần thể này có cấu trúc là:

Câu hỏi số 38:

Khảo sát một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền thấy có 1/10.000 bị bệnh bạch tạng. Biết bệnh bạch tạng do gen lặn quy đinh. Tỉ lệ người mang KG dị hợp về bệnh bạch tạng trong quần thể người nối trên là:

Câu hỏi số 39:

Cho cơ thể di hợp 5 cặp gen tự thụ phấn. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, mỗi gen nằm trên 1 cặp NST. Số lượng các loại KG ở đời lai là:

Câu hỏi số 40:

Một quần thể ban đầu có: 0,4MM : 0,2Mm : 0,4mm.

Sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ KG Mm trong quần thể là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com