Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền học quần thể

Chương ”Di Truyền Học Quần Thể” là chương khó, những kiến thức trong chương này sẽ có trong ôn tập kiểm tra và các đề thi.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Ở một loài bướm màu cánh do 1 lôcut có 3 alen qui định: C- cánh đen > C1  cánh xám > c2 cánh trắng. Trong 1 đợt điều tra 1 quần thế lớn người ta thu được tần số các alen như sau: C=0,5 ; c1 =0,4; c2 =0,1.

Nếu quần thể này tiếp tục giao phối ngẫu nhiên,  tần số các cá thể bướm có cánh đen, cánh xám và cánh trắng là:

Câu hỏi số 42:

Vốn gen của 1 quần thể không thay đổi qua nhiều thế hệ. Điều kiện nào là cần thiết để hiện tượng đó xảy ra?

Câu hỏi số 43:

Trong một số quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền dưới đây, xét 1 lôcut có 2 alen A, a, quần thể nào có tỉ lệ kiểu gen dị hợp cao nhất?

Câu hỏi số 44:

Một quần thể khởi đầu (I0) đậu Hà Lan đều cho hạt màu vàng, gồm 20% số cây có kiểu gen BB, 80% số cây có kiểu gen Bb. Nếu cho tự thụ phấn liên tiếp, thì ở thế hệ I3 thành phần kiểu gen sẽ là:

Câu hỏi số 45:

Một loài thú, lôcut quy định màu lông gồm 3 alen theo thứ tự át hoàn toàn như sau: A >a1 > a trong đó alen A quy định lông đen, a1 - lông xám, a - lông trắng. quá trình ngẫu phỗi ở 1 quần thể có tỉ lệ kiểu hình là 0,51 lông đen: 0,24 lông xám: 0,25 lông trắng. Tần số tương đối của 3 alen là:

Câu hỏi số 46:

Tự thụ phấn bắt buộc đối với cây giao phấn chéo có thể dẫn đến điều gì:

Câu hỏi số 47:

Nếu cho cây có kiểu gen AaBb tự thụ phấn thì xác suất thu được ít nhất ở cây có kiểu hình trội của 1 hoặc 2 gen là bao nhiêu:

Câu hỏi số 48:

Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể ngẫu phối dạng cân bằng về di truyền, A có tần số 0,3 và B có tần số 0,7. Kiểu gen Aabb chiếm tỉ lệ

Câu hỏi số 49:

Đặc trưng di truyền của một quần thể giao phối được thể hiện ở

Câu hỏi số 50:

Một gen gồm 3 alen đã tạo ra trong quần thể 4 loại kiểu hình khác nhau.

Cho rằng tần số các alen bằng nhau, sự giao phối là tự do và ngẫu  nhiên, các

alen trội tiêu biểu cho các chỉ tiêu kinh tế mong muốn. Số cá thể chọn làm giống

trong quần thể chiếm bao nhiêu %?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com