Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền liên kết gen và hoán vị gen

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Xét trong một cơ thể có kiểu gen AabbDd\frac{EG}{eg}. Khi 150 tế bào của cơ thể này tham gia giảm phân tạo giao tử, trong các giao tử tạo ra, giao tử abDEg chiếm tỉ lệ 2%. Số tế bào đã xảy ra hoán vị gen là:

Câu hỏi số 12:

Ở phép lai giữa ruồi giấm \frac{AB}{ab} XDXd và ruồi giấm \frac{AB}{ab} XDY cho F1 có kiều hình lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%. Cho biết mỗi gen chi phối 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Tần số hoán vị gen là

Câu hỏi số 13:

Ở ruồi giấm gen A: mắt đỏ, a: mắt trắng; B: cánh thường, b: cánh ngắn.

Đem lai ruồi giấm cái với ruồi giấm đực cùng có kiểu gen \frac{AB}{ab}. Biết rằng đã

xảy ra hoán vị gen với tăn sổ f = 14%. Tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ, cánh thường đời Fbằng:

Câu hỏi số 14:

Trong thí nghiệm của Moocgan tiến hành ờ ruồi giẩm, giả sử các gen liên kết hoàn toàn ở cả hai giới, nếu cho Fi tạp giao với nhau thì tì lệ kiểu hình xuãt hiện ờ Fi là

Câu hỏi số 15:

Cảc tính trạng di truyền có phụ thuộc vào nhau xuất hiện: 

Câu hỏi số 16:

Hai gen A và B cùng nằm trên một nhóm liên kết cách nhau 40cM, hai gen C và D cùng nằm trên một NST với tần sô hoán vị là 30%. Ở đời con của phép lai \frac{Ab}{aB} \frac{CD}{cd} x \frac{ab}{ab} \frac{Cd}{cd} kiểu hình trội về tất cả các tính trạng chiếm tỷ lệ:

Câu hỏi số 17:

Ở ruồi giấm cho F1 : (Aa, Bb) x (Aa, Bb) đều có kiểu hình thân xám, cánh dài. Đời F xuất hiện 4 kiểu hình trong đó có 16% ruồi giấm thân đen, cánh cụt. Tỉ lệ giao tử của ruồi giấm cái F1 là:

Câu hỏi số 18:

Xét cá thể I có kiểu gen \frac{AB}{ab} \frac{De}{de} và cá thể II có kiểu gen \frac{AB}{ab} \frac{DE}{de} đều xảy ra hoán vị gen ở cả 2 cặp NST . Số kiểu giao tử của mỗi cá thể I và II lần lượt là 

Câu hỏi số 19:

Cá thể có kiểu gen Bb\frac{Ad}{aD} khi giảm phân xảy ra hoán vị gen với tần số 20% sẽ tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ %:

Câu hỏi số 20:

Cá thể có kiểu gen  \frac{AB}{ab}  khi giảm phân xảy ra hoán vị gen với tần số 20% sẽ tạo mấy kiểu giao tử, với tỉ lệ nào?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com