Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền liên kết gen và hoán vị gen

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Những đặc điểm của ruồi giấm thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền là:

Bài 32:

Xét 2 cặp alen Aa, Bb. Mỗi gen quy định 1 tính trạng trội lặn hoàn toàn. Tần số hoán vị gen nếu có, phải nhỏ hơn 50%.

Câu hỏi số 1:

 Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ 1:1 về kiểu hình:

Câu hỏi số 2:

Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 3:1.

Câu hỏi số 3:

Tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 xuất hiện ở phép lai nào:

Câu hỏi số 33:

Đem lai phân tích cá thể dị hợp 2 cặp gen, mỗi gen quy định 1 tính trạng. Cách tính tần số hoán vị  (f) nào sau đây luôn luôn đúng khi f < 50%:

Câu hỏi số 34:

Lai phân tích ruồi giấm cái thân xám, cánh dài (A-B-) với ruồi đực thân đen, cánh cụt được thế hệ lai gồm 188 xám – cụt, 187 đen - dài, 62 xám – dài, 63 đen – cụt. Tần số hoán vị gen là

Câu hỏi số 35:

Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AB/ab DdHh x AB/ab DdHh liên kết hoàn toàn  sẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ

Câu hỏi số 36:

Lai ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài với ruồi thân đen, cánh cụt thu được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Cho F1 giao phối với nhau trong trường hợp hoán vị gen xảy ra với tần số 20% sẽ thu được F2 ruồi thân đen, cánh cụt chiếm tỉ lệ

Câu hỏi số 37:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tần số hoán vị gen?

Câu hỏi số 38:

Nguyên nhân dẫn đến xuất hiện biến dị tố hợp do cơ chế hoán vị gen là:

Câu hỏi số 39:

Cho phép lai P: \frac{AB}{ab} × \frac{Ab}{aB} . Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen \frac{AB}{aB} ở F1 sẽ là

Câu hỏi số 40:

Ở người, tính trạng thuận tay phải hay thuận tay trái do một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, tính trạng tóc quăn hay tóc thẳng do một gen có 2 alen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường khác quy định. Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, tính theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa có thể có về 2 tính trạng trên trong quần thể người là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com