Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền Menđen

Chuyên đề này là nội dung quan trọng sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp, học kì và đề kiểm tra.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Cây tứ bội AAaa giảm phân bình thường cho giao tử AA chiếm tỉ lệ : 

Câu hỏi số 12:

Ở cà chua, tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng. Cho 3 cây quả đỏ tự thụ phấn, trong đó chỉ có 1 cây dị hợp. Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là: 

Câu hỏi số 13:

F1 thân cao iai với cá thể khác được F2  gồm 5 thân thấp: 3 thân cao. Sơ đồ lai của F1 là:

Câu hỏi số 14:

Lai phân tích F1 dị hợp về 2 cặp gen cùng qui định 1 tính trạng được tỉ lệ kiểu hình là 1 : 2 : 1, kết quả này phù hợp với kiểu tương tác bổ sung:

Câu hỏi số 15:

Biết mỗi gen qui định một tính trạng. Với phép lai giữa các cá thể có kiểu gen AabbDd và ẠaBbDd, xác suất thu được kiểu hình có ít nhất một tính trạng lặn là 

Câu hỏi số 16:

Cây có kiểu gen như thế nào sau đây thì có thể cho loại giao tử mang toàn gen lặn chiếm tỉ lệ 50%?

(1).Bb          (2). BBb         (3).Bbb       (4). BBBb      (5). BBbb          (6). Bbbb

Câu hỏi số 17:

Ở loài Cáo, tính trạng màu lông do một cặp gen qui định. Người ta thực hiện ba phép lai thu được kết quả như sau:

Phép lai 1: ♀lông xanh x ♂lông vàng \rightarrow F1: 100% lông xanh.

Phép lai 2: ♀lông vàng x ♂lông vàng \rightarrow F1: 100% lông vàng.

Phép lai 3: ♀lông vàng x ♂lông xanh \rightarrow F1: 50% ♂vàng; 50% ♀xanh.

Tính trạng màu sắc lông ở loài Cáo trên di truyền theo qui luật:

Câu hỏi số 18:

Cho cây thân cao lai với cây thân cao, F1 được 75% cây cao, 25% cây thấp. Để khẳng định cây cao là tính trạng trội thì phải có điều kiện:

Câu hỏi số 19:

Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen qui định và phân li độc lập vói nhau. Ở đời con của phép lai AaBbDdEe X AaBbDdEe, kiểu hình có hai tính trạng trội chiếm tỉ lệ:

Câu hỏi số 20:

Một loài hoa: gen A: thân cao, a: thân thấp, B: hoa kép, b: hoa đơn, D: hoa đỏ, d: hoa trắng. Trong di truyền không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P(Aa,Bb,Dd) X (aa,bb,dd) nếu Fa xuất hiện tỉ lệ 1 thân cao, hoa Kép, trắng: 1 thân cao, hoa đơn, đỏ:  1 thân thấp, hoa kép, trắng: 1 thân thấp, hoa đơn, đỏ kiếu gen của bố mẹ là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com