Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền Menđen

Chuyên đề này là nội dung quan trọng sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp, học kì và đề kiểm tra.

Bài tập luyện

Câu 21: Cây tứ bội AAaa giảm phân bình thường cho giao tử AA chiếm tỉ lệ : 

A. 1/5.

B. 1/4.

C. 1/6.

D. 1/2.

Câu 22: Điều kiện nào sau đây là kiều kiện đúng của quy luật phân li:

A. Quá trình giảm phân diễn ra bình thường.

B. Quá trình giảm phân diễn ra không bình thường.

C. Xảy ra sự tiếp hợp và chao đổi chéo.

D. Các alen trong mỗi cặp gen tương tác với nhau.

Câu 23: Làm thế nào để phân biệt được 2 cặp gen dị hợp nào đó phân li độc lập với nhau:

A. Nếu kết quả của phép lai phân tích cho 1 loại kiểu hình đồng loạt, thì 2 cặp gen đó phân li độc lập.

B. Nếu kết quả của phép lai phân tích cho 4 kiểu hình nhưng với tỉ lệ không bằng nhau , thì 2 cặp gen đó phân li độc lập.

C. Nếu kết quả của phép lai phân tích cho tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 : 1; 1 : 1, thì 2 cặp gen đó phân li độc lập.

D. Nếu kết quả của phép lai phân tích cho tỉ lệ kiểu hình là 1 : 1, thì 2 cặp gen đó phân li độc lập.

Câu 24: Điều nào không chính xác khi nói về biến dị tổ hợp?

A. Không liên quan đến các hoạt động của nhiễm sắc thể.

B. Xuất hiện riêng lẻ, ngẫu nhiên, không xác định.

C. Di truyền được, có lợi, có hại hoặc trung tính.

D. Không liên quan đến sự biến đổi cấu trúc của gen.

Câu 25: Cơ chế phát sinh biến dị tổ hợp là gì?

A. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử đực và cái, tạo thành nhiều kiểu tổ hợp giao tử.

B. Sự tổ hợp lại các gen do phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST, hay do sự hoán vị gen trong giảm phân.

C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp tính trạng khi bố, mẹ có kiểu hình khác nhau.

D. Sự giảm số lượng NST trong giảm phân đã tạo tiền đề cho sự hình thành các hợp tử lưỡng bội khác nhau.

Câu 26: Trong phép lai 1 cặp tính trạng người ta thu được tỉ lệ kiểu hình ở con lai là 135 cây hoa tím: 45 cây hoa vàng:45 cây hoa đỏ và 15 cây hoa trắng. Quy luật di truyền nào sau đây chi phối tính trạng màu hoa nói trên?

A. Tác động gen kiểu bổ trợ.

B. Tác động gen kiểu át chế.

C. Quy luật hoán vị gen.

D. Định luật phân li độc lập.

Câu 27: Người ta dễ dàng phát hiện ra 1 gen đột biến lặn nào đó nằm trên NST giới tính X hơn là phát hiện 1 gen đột biến lặn nằm trên NST thường của người là vì:

A. Tất cả các alen lặn trên X đều có thể biểu hiện ra kiểu hình.

B. Phần lớn các gen trên X không có alen tương ứng trên Y.

C. NST X hoàn toàn không có vùng tương đồng trên Y.

D. Tất cả các alen lặn trên NST thường cần tới 2 alen mới biểu hiện ra kiểu hình, còn alen lặn trên X chỉ cần 1 alen đã biểu hiện ra kiểu hình.

Câu 28: Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ , quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài; 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng;

A. Alen quy định màu hoa đỏ và alen quy định quả tròn cùng thuộc 1 NST.

B. Alen quy định màu hoa đỏ và alen quy định quả dài cùng thuộc 1 NST.

C. Alen quy định màu hoa đỏ và alen quy định quả tròn liên kết không hoàn toàn.

D. Alen quy định màu hoa đỏ và alen quy định quả tròn liên kết hoàn toàn.

Câu 29: Cho cây thân cao lai với cây thân cao, F1 được 75% cây cao, 25% cây thấp. Để khẳng định cây cao là tính trạng trội thì phải có điều kiện:

A. Mỗi gen chỉ có 2 alen.

B. P phải thuần chủng.

C. Mỗi cặp gen nằm trên 1 cặp NST tương đồng.

D. Tính trạng do 1 cặp gen quy định.

Câu 30: Tại sao nhiều bệnh di truyền do gen nằm trên NST giới tính ở người lại dễ được phát hiện hơn so với bệnh di truyền do gen nằm trên NST thường.

A. NST thường luôn luôn tồn tại thành từng cặp còn NST giới tính thì không.

B. Tập tính phân li của các NST giới tính khác với NST thường.

C. Có hiện tượng bất hoạt trên NST giới tính X.

D. Giữa 2 NST giới tính X và Y có đoạn không tương đồng rất lớn.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com