Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền Menđen

Chuyên đề này là nội dung quan trọng sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp, học kì và đề kiểm tra.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Cho biết mỗi tính trạng do 1 cặp gen quy đinh và phân li độc lập với nhau. Ở đời con của phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe, kiểu hình có 2 tính trạng trội chiếm, tỉ lệ:

Câu hỏi số 32:

Nếu alen A trội hoàn toàn so với alen a, bố mẹ đều dị hợp tử (Aa x Aa), thì xác suất để có được đúng 3 người con có kiểu hình trội trong một gia đình có 4 người con là:

Câu hỏi số 33:

Trường hợp nào sau đây được xem là lai thuận nghịch?

Câu hỏi số 34:

Ở cà chua, tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng. Cho 3 cây quả đỏ tự thụ phấn, trong đó chỉ có 1 cây dị hợp. Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là: 

Câu hỏi số 35:

F1 thân cao iai với cá thể khác được F2  gồm 5 thân thấp: 3 thân cao. Sơ đồ lai của F1 là:

Câu hỏi số 36:

Hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập có đặc điểm chung:

Câu hỏi số 37:

Điểm giống nhau giữa đột biến và biến dị tổ hợp là:

Câu hỏi số 38:

Lai phân tích F1 dị hợp về 2 cặp gen cùng qui định 1 tính trạng được tỉ lệ kiểu hình là 1 : 2 : 1, kết quả này phù hợp với kiểu tương tác bổ sung:

Câu hỏi số 39:

Biết mỗi gen qui định một tính trạng. Với phép lai giữa các cá thể có kiểu gen AabbDd và ẠaBbDd, xác suất thu được kiểu hình có ít nhất một tính trạng lặn là 

Câu hỏi số 40:

Cây có kiểu gen như thế nào sau đây thì có thể cho loại giao tử mang toàn gen lặn chiếm tỉ lệ 50%?

(1).Bb          (2). BBb         (3).Bbb       (4). BBBb      (5). BBbb          (6). Bbbb

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com