Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền Menđen

Chuyên đề này là nội dung quan trọng sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp, học kì và đề kiểm tra.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Ở loài Cáo, tính trạng màu lông do một cặp gen qui định. Người ta thực hiện ba phép lai thu được kết quả như sau:

Phép lai 1: ♀lông xanh x ♂lông vàng \rightarrow F1: 100% lông xanh.

Phép lai 2: ♀lông vàng x ♂lông vàng \rightarrow F1: 100% lông vàng.

Phép lai 3: ♀lông vàng x ♂lông xanh \rightarrow F1: 50% ♂vàng; 50% ♀xanh.

Tính trạng màu sắc lông ở loài Cáo trên di truyền theo qui luật:

Câu hỏi số 42:

Cho cây thân cao lai với cây thân cao, F1 được 75% cây cao, 25% cây thấp. Để khẳng định cây cao là tính trạng trội thì phải có điều kiện:

Câu hỏi số 43:

Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen qui định và phân li độc lập vói nhau. Ở đời con của phép lai AaBbDdEe X AaBbDdEe, kiểu hình có hai tính trạng trội chiếm tỉ lệ:

Câu hỏi số 44:

Điều kiện nghiệm đúng định luật phân li của Menđen là

Câu hỏi số 45:

Ý nghĩa thực tiễn của qui luật phân li độc lập là

Câu hỏi số 46:

Ở đậu Hà Lan, khi lai giữa đậu hạt vàng thuần chủng với đậu hạt xanh được Fđồng loạt hạtvàng ; F2 thu được tỉ lệ \frac{3}{4} hạt vàng và \frac{1}{4} hạt xanh. Cho F2 tự thụ phấn thu được F3 . Xác suất để chọn ngẫu nhiên được một cây hạt vàng là dị hợp tử ở F3 là bao nhiêu?

Câu hỏi số 47:

Một loài hoa: gen A: thân cao, a: thân thấp, B: hoa kép, b: hoa đơn, D: hoa đỏ, d: hoa trắng. Trong di truyền không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P(Aa,Bb,Dd) X (aa,bb,dd) nếu Fa xuất hiện tỉ lệ 1 thân cao, hoa Kép, trắng: 1 thân cao, hoa đơn, đỏ:  1 thân thấp, hoa kép, trắng: 1 thân thấp, hoa đơn, đỏ kiếu gen của bố mẹ là:

Câu hỏi số 48:

Cho phép lai P: AaBbDdEe X AaBbddEe. Nếu biết một gen qui định một tính trạng, các tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tỷ lệ kiểu hình có ít nhất 1 tính trạng trội là:

Câu hỏi số 49:

Cho cặp P thuần chủng về các gen tương phản giao phấn với nhau. Tiếp tục tự thụ phấn các cây F1 với nhau, thu được  F có 125 cây mang kiểu gen aabbdd. Về lí thuyết, số cây mang kiểu gen AaBbDd ở F2 là:

Câu hỏi số 50:

Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen qui định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Ở phép lai: \frac{AB}{ab} Dd  × \frac{AB}{ab}dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần sổ là 20% thì kiếu hình A-B-D- ở đời con chiếm tỷ lệ

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com