Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền Menđen

Chuyên đề này là nội dung quan trọng sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp, học kì và đề kiểm tra.

Bài tập luyện

Câu 41:

Ở loài Cáo, tính trạng màu lông do một cặp gen qui định. Người ta thực hiện ba phép lai thu được kết quả như sau:

Phép lai 1: ♀lông xanh x ♂lông vàng \rightarrow F1: 100% lông xanh.

Phép lai 2: ♀lông vàng x ♂lông vàng \rightarrow F1: 100% lông vàng.

Phép lai 3: ♀lông vàng x ♂lông xanh \rightarrow F1: 50% ♂vàng; 50% ♀xanh.

Tính trạng màu sắc lông ở loài Cáo trên di truyền theo qui luật:

A. Tương tác gen

B. Di truyền qua tế bào chất

C. Liên kết với giới tính

D. Phân li độc lập của Menđen

Câu 42: Cho cây thân cao lai với cây thân cao, F1 được 75% cây cao, 25% cây thấp. Để khẳng định cây cao là tính trạng trội thì phải có điều kiện:

A. Mỗi gen chỉ cớ 2 alen.

B. P phải thuần chủng.

C. Mỗi cặp gen nằm trên một cặp NST tương đồng

D. Tính trạng do một cặp gen qui định

Câu 43: Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen qui định và phân li độc lập vói nhau. Ở đời con của phép lai AaBbDdEe X AaBbDdEe, kiểu hình có hai tính trạng trội chiếm tỉ lệ:

A. 9/16

B. 27/128

C. 27/64

D. 27/256

Câu 44: Điều kiện nghiệm đúng định luật phân li của Menđen là

A. Tính trạng trội là trội hoàn toàn.

B. Quá trình giảm phân xảy ra bình thường.

C. Số lượng cá thể đem lai phải lớn.

D. Cá thể đem lai phải thuần chủng.

Câu 45: Ý nghĩa thực tiễn của qui luật phân li độc lập là

A. Cho thấy sự sinh sản hữu tính là bước tiến hoá quan trọng của sinh giới.

B. Chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết.

C. Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp cung cấp cho chọn giống.

D. Giải thích nguyên nhân của sự đa dạng của những loài sinh sản theo lối giao phối.

Câu 46: Ở đậu Hà Lan, khi lai giữa đậu hạt vàng thuần chủng với đậu hạt xanh được Fđồng loạt hạtvàng ; F2 thu được tỉ lệ \frac{3}{4} hạt vàng và \frac{1}{4} hạt xanh. Cho F2 tự thụ phấn thu được F3 . Xác suất để chọn ngẫu nhiên được một cây hạt vàng là dị hợp tử ở F3 là bao nhiêu?

A. 40%

B. 25%

C. 66,67%

D. 62,5%

Câu 47: Một loài hoa: gen A: thân cao, a: thân thấp, B: hoa kép, b: hoa đơn, D: hoa đỏ, d: hoa trắng. Trong di truyền không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P(Aa,Bb,Dd) X (aa,bb,dd) nếu Fa xuất hiện tỉ lệ 1 thân cao, hoa Kép, trắng: 1 thân cao, hoa đơn, đỏ:  1 thân thấp, hoa kép, trắng: 1 thân thấp, hoa đơn, đỏ kiếu gen của bố mẹ là:

A. Aa\frac{Bd}{bD} x aa\frac{bd}{bd}

B. Bb\frac{AD}{ad} x bb\frac{ad}{ad}

C. Aa\frac{BD}{bd} x aa\frac{bd}{bd}

D. Bb\frac{Ad}{bD} x bb\frac{ad}{ad}

Câu 48: Cho phép lai P: AaBbDdEe X AaBbddEe. Nếu biết một gen qui định một tính trạng, các tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tỷ lệ kiểu hình có ít nhất 1 tính trạng trội là:

A. \frac{127}{128}

B. \frac{27}{64}

C. \frac{27}{128}

D. \frac{1}{128}

Câu 49: Cho cặp P thuần chủng về các gen tương phản giao phấn với nhau. Tiếp tục tự thụ phấn các cây F1 với nhau, thu được  F có 125 cây mang kiểu gen aabbdd. Về lí thuyết, số cây mang kiểu gen AaBbDd ở F2 là:

A. 8000

B. 1000

C. 250

D. 125

Câu 50: Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen qui định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Ở phép lai: \frac{AB}{ab} Dd  × \frac{AB}{ab}dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần sổ là 20% thì kiếu hình A-B-D- ở đời con chiếm tỷ lệ

A. 30%

B. 33%

C. 45%

D. 35%

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com