Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền Menđen

Chuyên đề này là nội dung quan trọng sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp, học kì và đề kiểm tra.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Trong các phép lai sau đây, phép lai nào cho tối đa nhiều kiểu gen nhất ở thế hệ lai?

Bài 42:

Xét bộ NST lưỡng bội của loài có 2n = 6, kí hiệu AaBbDd. Cho biết không xảy ra trao đổi đoạn và đột biến trong quá trình giảm phân.

Câu hỏi số 1:

Kí hiệu bộ NST của tế bào vào kì trước I là:

Câu hỏi số 2:

Kí hiệu bộ NST trong 1 tế bào vào kì giữa I là( dấu _______ tượng trưng cho mặt phẳng xích đạo ) 

Câu hỏi số 3:

Số kiểu giao tử của loài và thành phần NST lần lượt là:

Câu hỏi số 43:

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu được đời con có số kiểu gen và kiểu hình tối đa là

Câu hỏi số 44:

Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ

Câu hỏi số 45:

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao giao phấn với cây thân cao, thu được F1 gồm 900 cây thân cao và 299 cây thân thấp. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây F1 tự thụ phấn cho F2 gồm toàn cây thân thấp so với tổng số cây ở F1

Bài 46:

Cho 1 gen quy định 1 tính trạng, trội hoàn toàn.

Câu hỏi số 1:

Cho P: (Aa, bb, Dd) x (aa, Bb, Dd). Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 3: 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1, kiểu gen của P được viết là:

Câu hỏi số 2:

Nếu F1 phân li kiểu hình tỉ lệ 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 thì kiểu gen của P sẽ là:

Câu hỏi số 47:

Trong các phép lai sau đây, phép lai nào cho F1 có nhiều kiểu gen nhất?

Câu hỏi số 48:

Khi thực hiện phép lai thuận nghịch đối với tính trạng màu thân ở một loài sinh vật, người ta thu được kết quả như sau:

_ Phép lai thuận: Cái thân xám × Đực thân đen, F­1: 100% Thân xám.

_Phép lai nghịch: Cái thân đen × Đực thân xám, F­1: 100% Thân xám.

Nhận định nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 49:

Ti lệ 9 : 3 : 3 : 1 xuất hiện ở phép lai:

Câu hỏi số 50:

Phép lai nào xuất hiện ti lệ kiểu hình 3:3:1:1

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com