Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền tương tác gen

Bài tập luyện

Câu 1: Điểm khác nhau trong tác động bổ sung gen không alen giữa 3 tỉ lệ kiểu hình ở F2 gồm 9:7; 9:6:1 và 9:3:3:1 là:

A. Số tổ hợp tạo ra ở F2.

B. Số kiểu hình khác nhau ở F2.

C. Số lượng gen không alen cùng tác động quy định tính trạng.

D. Số loại giao tử tạo ra ở F1.

Câu 2: Cho một cây tự thụ phấn, đời F1 thu được 43,75% cây cao. 56,35% cây thấp. Trong số những cây thân cao ở F1, tỉ lệ cây thuần chủng là bao nhiêu?

A. \frac{3}{16}.

B. \frac{3}{7}.

C. \frac{1}{16}.

D. \frac{1}{4}.

Câu 3: Chiều cao của cây do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST thường chi phối. Cứ mỗi gen trội làm giảm chiều cao của cây đi 10 cm. Trong quần thể ngẫu phối cây cao nhất là 100 cm. Cây cao 80 cm có kiểu gen là:

A. A-B-; A-bb và aaB-

B. AAbb; aaBB và AaBb

C. AABb và AaBB

D. Aabb và aaBB

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com