Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý các ngành kinh tế

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 21:

Trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp của nước ta. Giải thích nguyên nhân sự phân hóa.

Câu hỏi: 58189

Câu hỏi số 22:

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết hãy trình bày tình hình phát triển du lịch ở nước ta. Phân tích những yếu tố để phát triển du lịch ?

Câu hỏi: 58188

Câu hỏi số 23:

Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế(%)

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu tổn sản phẩm trong nước giai đoạn 1985 - 2004?

b. Hãy nhận xét và giải thích nguyên nhân của sự chuyển dịch cơ cấu GDP theo ngành trong giai đoạn trên?

Câu hỏi: 57888

Câu hỏi số 24:

 Nông nghiệp nước ta có sự phân hoá theo vùng 

1. Trình bày những thay đổi trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta 

2. Tại sao Đông Nam Bộ là một trong những vùng chuyên  canh cây  công nghiệp lớn của nước ta. Nêu một số nông sản chính của vùng   

Câu hỏi: 57621

Câu hỏi số 25:

Cho bảng số liệu về sản xuât lúa của nước ta 

a.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng diện tích,sản lượng và năng xuất lúa nước ta

b.Rút ra nhận xét giải thích cần thiết ? Nêu tình hình phân bố lúa, xuất khẩu gạo nước ta

Câu hỏi: 57620

Câu hỏi số 26:

1.Phân tích những thuận lợi khó khăn đối với hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản của nước ta .

2.Giải thích tại sao hoạt động nuôi trồng thuỷ sản lại chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành  thuỷ sản

 

Câu hỏi: 57619

Câu hỏi số 27:

Nêu những thành tựu và hạn chế trong tăn trưởng tổng sản phẩm trong nước của nước ta.

Câu hỏi: 57608

Câu hỏi số 28:

Cho bảng số liệu

Khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa nước ta, giai đoạn 2004 - 2008

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển ngành giao thông vân tải nước ta theo bảng số liệu trên?

2. Tính cự li vận chuyển trung bình qua các năm.

3. Nhận xét và giải thích sự phát triển đó.

Câu hỏi: 57596

Câu hỏi số 29:

1. Tại sao có thể nó tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) có tầm quan trọng hàng đầu trong các mục tiêu phát triển kinh tế nước ta.

2. Trong những năm thực hiện Đổi mới, nền kinh tể nước ta có tốc độ tăng trưởng  như thế nào?

Câu hỏi: 57524

Câu hỏi số 30:

Phân tích các nhân tố chính đáng ảnh hưởng đến việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp của nước ta.

Câu hỏi: 56837

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com