Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý các ngành kinh tế

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 41:

Phân tích những chuyển biến tích cực của ngành ngoại thương nước ta trong thời kì Đổi mới. Tại sao trong những năm qua, nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu?

Câu hỏi: 49384

Câu hỏi số 42:

Cho bảng số liệu:

                         DIỆN TÍCH VÀ NĂNG SUẤT LÚA CẢ NĂM CỦA NƯỚC TA

                      Nguồn: Niên giám thống kê 2009, Nhà xuất bản Thống kê, 2010

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2008.

2. Nhận xét tình hình sản xuất lúa của nước ta từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. 

Câu hỏi: 49363

Câu hỏi số 43:

1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010.

           SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THUỶ SẢN CỦA NƯỚC TA

 

          (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, Nhà xuất bản Thống kê, 2011)

2. Nhận xét tình hình phát triển của ngành thủy sản từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. 

Câu hỏi: 49207

Câu hỏi số 44:

1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010.

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

                                                                                (Đơn vị: Tỉ đồng)

                     (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

2. Nhận xét quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích

Câu hỏi: 49152

Câu hỏi số 45:

1. Phân tích những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để phát triển ngành thuỷ sản nước ta.

2. Trình bày việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở vùng biển nước ta. Tại sao các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển? 

Câu hỏi: 49109

Bài 46:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2006.

Câu hỏi số 46:

Chứng minh tài nguyên du lịch nước ta tương đối phong phú và đa dạng..

Câu hỏi: 48986

Câu hỏi số 47:

Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa.

Câu hỏi: 48983

Câu hỏi số 48:

Trình bày hiện trạng phát triển du lịch biển nước ta.

Câu hỏi: 48945

Câu hỏi số 49:

Phân tích các thế mạnh để phát triển ngành khai thác, chế biến lâm sản và thủy điện ở Tây Nguyên. Giải thích vì sao việc trồng cây công nghiệp dài ngày ở Tây nguyên có ý nghĩa to lớn không những về mặt kinh tế và cả về mặt môi trường.

Câu hỏi: 48923

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com