Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý các ngành kinh tế

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Câu hỏi số 41:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy :

1. Kể tên các vùng nông nghiệp có cà phê là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng.

2. Giải thích tại sao cây cà phê lại được trồng nhiều ở các vùng đó.

Câu hỏi: 47928

Câu hỏi số 42:

1. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua thành phần sông ngòi nước ta như thế nào ?

2. Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu lao động có việc làm nước ta phân theo các ngành kinh tế từ năm 2000 đến nay.

Câu hỏi: 47444

Câu hỏi số 43:

1. Cho bảng số liệu:  Giá trị sản xuất nông nghiệp Việt Nam (theo giá so sánh 1994)                                                    (Đơn vị: nghìn tỉ đồng) Năm                                  

a) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta theo bảng số liệu trên.

b) Nhận xét sự thay đổi giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta trong thời kì 2000 – 2007.

2. Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp nước ta phân theo ba nhóm ngành (công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất, phân phối điện - khí đốt - nước) trong hai thập kỉ qua.

Câu hỏi: 47400

Câu hỏi số 44:

1. Cho bảng số liệu:

              Cơ cấu giá trị sản xuất khu vực I nền kinh tế nước ta (%)                                   

                     (Theo Niên giám Thống kê 2009 – NXB Thống kê)

a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất của khu vực I nền kinh tế nước ta theo bảng số liệu trên. b) Nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất của khu vực I nền kinh tế nước ta năm 2009 so với năm 2000. 2. Việc phát triển sản xuất lương thực ở nước ta dựa trên những thế mạnh tự nhiên nào?

Câu hỏi: 47345

Câu hỏi số 45:

1. Trình bày ý nghĩa kinh tế, văn hoá - xã hội của vị trí địa lí Việt Nam.

2. Nêu các biện pháp phòng chống bão ở nước ta.

3. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét sự thay đổi lao động có việc làm của mỗi thành phần kinh tế từ năm 2000 đến 2007.

                                                                                  ( Đơn vị: Nghìn người)

                                      (Niên giám thống kê 2008, NXB Thống kê 2009)

Câu hỏi: 47257

Câu hỏi số 46:

Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển ngành công nghiệp điện lực của nước ta. Cho biết những ưu điểm và hạn chế của các công trình thủy điện.

Câu hỏi: 47097

Câu hỏi số 47:

 Chứng minh nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển ngành du lịch.

Câu hỏi: 47090

Câu hỏi số 48:

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta bao gồm những phân ngành nào? Nêu các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành công nghiệp này ở nước ta.

Câu hỏi: 47069

Câu hỏi số 49:

Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo? Nước ta có những thuận lợi gì về tự nhiên để phát triển du lịch biển?

Câu hỏi: 47061

Câu hỏi số 50:

Trình bày tiềm năng tự nhiên và tình hình phát triển của ngành công nghiệp khai thác dầu khí ở nước ta.

Câu hỏi: 47050

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com