Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý các ngành kinh tế

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Cho bảng số liệu:

Diện tích và sản lượng lúa nước ta thời kì 1990 - 2005 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta thời lì 1990 - 2003?

b. Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy nhận xét về tình hình sản xuất lúa và giải thích?

Câu hỏi: 60432

Câu hỏi số 2:

Cho bảng số liệu:

Khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa ở nước ta giai đoạn 1980 - 2005 

a. Tính cự lý vận chuyển trung bình qua các năm (km) ?

b. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa của ngành giao thông vận tải nước ta giai đoạn 1980 - 2005?

c. Nhận xét và giải thích?

Câu hỏi: 60187

Câu hỏi số 3:

Dựa vào bẳng số liệu sau đây về giá trị xuất nhập khẩu của nước ta thời kì 1994 - 2005 (đơn vị: triệu USD)

1. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta thời kì 1994-2000.

2. Nêu những nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu nước ta trong thời kì này

Câu hỏi: 59268

Câu hỏi số 4:

Cho bảng số liệu sau đây:

Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta, giai đoạn 1990 - 2005?

2. Nhận xét và giải thích về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn nói trên?

Câu hỏi: 59256

Câu hỏi số 5:

Cho bảng số liệu về Tốc độ và giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta sau 20 năm đổi mới

1. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ và giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta sau 20 năm đổi mới?

2. Qua biểu đồ, em có nhận xét và giải thích gì về tốc độ và giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta sau 20 năm đổi mới?

Câu hỏi: 58886

Câu hỏi số 6:

Cho bảng số liệu dưới đây:

KHỐI LƯỢNG HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI NƯỚC TA THỜI KỲ 2000 - 2009 (đơn vị : triệu người )

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hành khách vận chuyển theo ngành vận tải của nước ta, thời kì 2000 - 2009?

2. Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét.

Câu hỏi: 58765

Câu hỏi số 7:

Cho bảng số liệu :

1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 1995 - 2006?

2. Nhận xét và giải thích tình hình sản xuất lúa nước ta?

Câu hỏi: 58192

Câu hỏi số 8:

Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế(%)

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu tổn sản phẩm trong nước giai đoạn 1985 - 2004?

b. Hãy nhận xét và giải thích nguyên nhân của sự chuyển dịch cơ cấu GDP theo ngành trong giai đoạn trên?

Câu hỏi: 57888

Câu hỏi số 9:

Cho bảng số liệu về sản xuât lúa của nước ta 

a.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng diện tích,sản lượng và năng xuất lúa nước ta

b.Rút ra nhận xét giải thích cần thiết ? Nêu tình hình phân bố lúa, xuất khẩu gạo nước ta

Câu hỏi: 57620

Câu hỏi số 10:

Cho bảng số liệu

Khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa nước ta, giai đoạn 2004 - 2008

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển ngành giao thông vân tải nước ta theo bảng số liệu trên?

2. Tính cự li vận chuyển trung bình qua các năm.

3. Nhận xét và giải thích sự phát triển đó.

Câu hỏi: 57596

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com