Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý dân cư

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về đặc điểm dân số và phân bố dân cư, lao động và việc làm,đô thị hóa,chất lượng cuộc sống.

Câu hỏi số 11:

1. Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta.

2. Chứng minh rằng dân số nước ta còn tăng nhanh. Điều đó gây ra khó khăn như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ?

Câu hỏi: 49417

Câu hỏi số 12:

Trình bày những thế mạnh và hạn chế của nguồn lao động ở nước ta.

Câu hỏi: 48991

Câu hỏi số 13:

Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí.

Câu hỏi: 48982

Bài 14:

Cho bảng số liệu sau :

Phân bố đô thị và số dân đô thị ở một số vùng,năm 2006

Bài 14:

Cho bảng số liệu sau:           DÂN SỐ VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1970 – 2010

Câu hỏi số 14:

Trình bày những đặc điểm cơ bản của dân số nước ta? Giải thích tại sao ở nước ta hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm nhưng quy mô dân số vẫn còn cao?

Câu hỏi: 48780

Câu hỏi số 15:

Nguồn lao động nước ta có những thế mạnh gì? Tại sao việc làm là vấn đề kinh

tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay?

Câu hỏi: 48009

Câu hỏi số 16:

Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí? Trình bày chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở nước ta.

Câu hỏi: 47996

Câu hỏi số 17:

Sự phân bố dân cư chưa hợp lí ở nước ta biểu hiện như thế nào? Sự phân bố dân cư như vậy gây ra khó khăn gì?

Câu hỏi: 47981

Bài 18:

Cho bảng số liệu: 

Lao động có việc làm của nước ta (nghìn người)

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com