Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý vùng kinh tế

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du miền núi bắc bộ, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 41:

Tại sao việc sử dụng hợp lý đất đai là vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của nước ta cũng như của từng vùng?

Câu hỏi: 48791

Bài 42:

Dựa vào Atlat Địa lí ViệtNam(NXB Giáo dục phát hành từ 09/2009 trở về sau) và kiến thức đã học, hãy:

Câu hỏi số 42:

Dựa vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Atlat Địa lí Việt Nam, kể tên và nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp rất lớn và lớn.

Câu hỏi: 48029

Câu hỏi số 43:

Dựa vào bản đồ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của Atlat Địa lí Việt Nam,kể tên và nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp lớn.

Câu hỏi: 48024

Câu hỏi số 44:

Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) thể hiện diện tích,

năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm và nhận xét. 

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

Câu hỏi: 48022

Câu hỏi số 45:

Phân tích ý nghĩa của hệ thống cảng biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ đối với sự phát  triển kinh tế - xã hội của vùng.

Câu hỏi: 48005

Câu hỏi số 46:

Dựa vào trang bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp có cảng biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu hỏi: 48004

Câu hỏi số 47:

 Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm và nhận xét.

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Câu hỏi: 47993

Câu hỏi số 48:

Phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc của Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu hỏi: 47988

Câu hỏi số 49:

Tóm tắt những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên trong việc phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta.

Câu hỏi: 47972

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com