Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Địa lý vùng kinh tế

Trong chuyên đề này sẽ giới thiệu tới các em về vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du miền núi bắc bộ, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế của nước ta phân theo vùng (đơn vị: tỉ đồng)

1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện  quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta năm 2000 và năm 2005?

2. Từ biểu đồ đã vẽ, nhận xét cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp?

3. Giải thích vì sao Đông Nam BỘ là vùng có công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta?

Câu hỏi: 60435

Câu hỏi số 2:

Sản lượng lương thực và bình quân lương thực trên đầu người của Đồng bằng sông Hồng thời kì 1995-2009.

         

 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, NXB Thống kê, 2011, trang 232)

Anh (chị) hãy:

Tính số dân của đồng bằng sông Hồng thời kì 1995-2009 (nghìn người)? Vẽ trên cùng một biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực trên đầu người của đồng bằng sông Hồng thời kì 1995-2009? Nhận xét và giải thích về tốc độ thay đổi của các tiêu chí từ biết đồ đã vẽ?

Câu hỏi: 60241

Câu hỏi số 3:

Cho bảng số liệu

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2005 ( đơn vị: Nghìn ha)

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu sử dụng đất của đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên năm 2005.

2. Qua biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét cơ cấu sử dụng đất của hai vùng trên.

Câu hỏi: 57507

Câu hỏi số 4:

Cho bảng số liệu

Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cứu Long 

1. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long.

2. Nhận xét và giải thích về sản lượng thủy sản và sự thay đổi cơ cấu thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi: 56835

Câu hỏi số 5:

Cho bảng số liệu:

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng và đất ở của Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước theo bảng số liệu. 2. Nêu sự khác nhau về cơ cấu sử dụng đất của hai vùng trên và cho biết vì sao có sự khác nhau đó.

Câu hỏi: 47092

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com