Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện - Điện từ học

Câu hỏi số 31:

Trong mạch điện dân dụng người ta thường dùng công tắc chuyển mạch hai vị trí, tùy theo vị trí của khóa K mà điểm O được nối với điểm I hoặc điểm 2( như hình vẽ). Hãy vẽ một mạch điện gồm một nguồn điện, hai bóng đèn giống nhau có hiệu điện thế định mức bằng hiệu điện thế của nguồn và hai công tắc chuyển mạch như trên sao cho ứng với 4 vị trí khác nhau của khóa, mạch sẽ hoạt động như sau:

  - Hai đèn đều không sáng

  Mạch điện trên phải đảm bảo không có vị trí nào của các khóa K đề nguồn không bị tắt

Câu hỏi: 41869

Câu hỏi số 32:

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U = 15V, R = 15r. Các vôn kế giống nhau. Bỏ qua điện trở dây nối. Biết vôn kế V1 chỉ 14V. Hỏi vôn kế V2 chỉ bao nhiêu?

Câu hỏi: 41864

Bài 33:

Có 3 điện trở: R1 ghi (30 Ω - 15A), R2 ghi (10 Ω - 5A), R3 ghi (20 Ω - 20A), trong đó giá trị sau là cường độ dòng điện cao nhất mà các điện trơ có thể chịu được. 

Câu hỏi số 1:

Mắc 3 điện trở trên theo yêu cầu R1 // (R2 nt R3). Xác định hiệu điện thế lớn nhất mà cụm điện trở này không bị cháy

Câu hỏi: 41483

Câu hỏi số 2:

Sử dụng cụm điện trở trên mắc nối tiếp với cụm bóng đèn loại 30V – 40W rồi mắc tất cả vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 220V. Tìm cách mắc để các bóng đèn sáng bình thường mà cụm điện trở không bị cháy.

Câu hỏi: 41484

Bài 34:

Cho mạch điện như hình vẽ: Các điện trở R1, R2, R3, R4 và ampe kế là hữu hạn, hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là không đổi

Câu hỏi số 1:

Chứng minh rằng: Nếu dòng điện qua ampe kế IA = 0 thì \frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{R_{3}}{R_{4}}

Câu hỏi: 41411

Câu hỏi số 2:

Cho U = 6V, R1 = 3 Ω, R2 = R3 = R4 = 6 Ω. Điện trở ampe kế nhở không đáng kể. Xác định chiều dòng điện qua ampe kế và số chỉ của nó?

Câu hỏi: 41412

Câu hỏi số 3:

Thay ampe kế bằng một vôn kế có điện trở rất lớn. Hỏi vôn kế chỉ bao nhiêu? Cực dương của vôn kế mắc vào điểm C hay D?

Câu hỏi: 41413

Câu hỏi số 35:

Bộ bóng đèn được lắp như sơ đồ mạch điện ( hình vẽ). Cho biết các bóng đèn có cùng công suất và điện trở của bóng đèn Đ1 là R1 = 1 Ω. Tìm các điện trở R2, R3, R4, R5 của các bóng đèn Đ2, Đ3, Đ4, Đ5

Câu hỏi: 41061

Bài 36:

Cho mạch điện như hình vẽ. Cho UMN = U = 6 V không đổi; r = 2 Ω; R1 = R2 = 3 Ω; điện trở dây nối, ampe kế và khóa K nhỏ không đáng kể.

Câu hỏi số 1:

Khóa K mở, di chuyển con chạy C người ta nhận thấy: khi điện trở phần AC của biến trở AB có giá trị 5,5 Ω thì dòng điện qua điện trở R2 có giá trị nhỏ nhất. Tính điện trở toàn phần của biến trở R.

Câu hỏi: 40785

Câu hỏi số 2:

Đóng khóa K, công suất tiêu thụ trên R­1 là 0,75 W. Xác định vị trí con chạy C và tính số chỉ ampe kế?

Câu hỏi: 40786

Bài 37:

Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết UAD = U; Rx là một biến trở; vôn kế có điện trở vô cùng lớn; điện trở của các khóa K và dây nối nhỏ không đáng kể. Biết rằng:

+ Khi các khóa K1, K2, K3 đều đóng thì vôn kế chỉ 18V, khi đó biến trở có giá trị Rx = R4 = 4,8 Ω và công suất tiêu thụ của toàn mạch AD là 270 W.

+ Khi các khóa K1, K2 đóng; khóa K3 mở thì vôn kế chỉ 24 V.

+ Khi khóa K1 đóng; các khóa K2, K3 mở thì vôn kế chỉ 27 V.

+ Khi các khóa K1, K2, K3 đều mở thì vôn kế chỉ 30 V.

Câu hỏi số 1:

Tính giá trị của hiệu điện thế UAD = U và các điện trở r, R1, R2, R3.

Câu hỏi: 40764

Câu hỏi số 2:

Khi các khóa K1, K2, K3 đều đóng và con chạy C ở vị trí sao cho Rx = R4 = 4,8 Ω, muốn cho công suất của đoạn mạch AB ( không chứa nguồn U và r ) giảm thì con chạy C phải dịch chuyển về phía nào? 

Câu hỏi: 40765

Bài 38:

Cho mạch điện như hình vẽ . Cho biết UAB = 7 V; R1 = 3 Ω; R2 = 6 Ω; MN là một dây dẫn điện đồng chất, chiều dài l = 1,5m, có tiết diện đều S = 0,1 mm2 và điện trở suất \rho = 4.10-7 Ω.m; điện trở của các dây nối và ampe kế nhỏ không đáng kể.

Câu hỏi số 1:

Tính điện trở của dây dẫn MN.

Câu hỏi: 40752

Câu hỏi số 2:

Xác định vị trí của con chạy C để ampe kế chỉ \frac{1}{3} A

Câu hỏi: 40753

Câu hỏi số 39:

Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó U = 24 V không đổi; hai vôn kế U hoàn toàn giống nhau. Vôn kế V chỉ 12 V. Xác định số chỉ vôn kế V1. Bỏ qua điện trở dây nối.

Câu hỏi: 40740

Câu hỏi số 40:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên. Điện trở toàn phần của biến trở là Ro, điện trở của vôn kế rất lớn. Bỏ qua điện trở của ampe kế, các dây nối và sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Duy trì hai đầu mạch một hiệu điện thế U không đổi. Lúc đầu con chạy C của điện trở đặt gần phía M. Hỏi số chỉ của các dụng cụ đó sẽ thay đổi như thế nào khi dịch chuyển con chạy C về phía N? Hãy giải thích tại sao?

Câu hỏi: 40654

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com