Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện - Điện từ học

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 41:

Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết UAD = U; Rx là một biến trở; vôn kế có điện trở vô cùng lớn; điện trở của các khóa K và dây nối nhỏ không đáng kể. Biết rằng:

+ Khi các khóa K1, K2, K3 đều đóng thì vôn kế chỉ 18V, khi đó biến trở có giá trị Rx = R4 = 4,8 Ω và công suất tiêu thụ của toàn mạch AD là 270 W.

+ Khi các khóa K1, K2 đóng; khóa K3 mở thì vôn kế chỉ 24 V.

+ Khi khóa K1 đóng; các khóa K2, K3 mở thì vôn kế chỉ 27 V.

+ Khi các khóa K1, K2, K3 đều mở thì vôn kế chỉ 30 V.

Câu hỏi số 1:

Tính giá trị của hiệu điện thế UAD = U và các điện trở r, R1, R2, R3.

Câu hỏi: 40764

Câu hỏi số 2:

Khi các khóa K1, K2, K3 đều đóng và con chạy C ở vị trí sao cho Rx = R4 = 4,8 Ω, muốn cho công suất của đoạn mạch AB ( không chứa nguồn U và r ) giảm thì con chạy C phải dịch chuyển về phía nào? 

Câu hỏi: 40765

Bài 42:

Cho mạch điện như hình vẽ . Cho biết UAB = 7 V; R1 = 3 Ω; R2 = 6 Ω; MN là một dây dẫn điện đồng chất, chiều dài l = 1,5m, có tiết diện đều S = 0,1 mm2 và điện trở suất \rho = 4.10-7 Ω.m; điện trở của các dây nối và ampe kế nhỏ không đáng kể.

Câu hỏi số 1:

Tính điện trở của dây dẫn MN.

Câu hỏi: 40752

Câu hỏi số 2:

Xác định vị trí của con chạy C để ampe kế chỉ \frac{1}{3} A

Câu hỏi: 40753

Câu hỏi số 43:

Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó U = 24 V không đổi; hai vôn kế U hoàn toàn giống nhau. Vôn kế V chỉ 12 V. Xác định số chỉ vôn kế V1. Bỏ qua điện trở dây nối.

Câu hỏi: 40740

Câu hỏi số 44:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên. Điện trở toàn phần của biến trở là Ro, điện trở của vôn kế rất lớn. Bỏ qua điện trở của ampe kế, các dây nối và sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Duy trì hai đầu mạch một hiệu điện thế U không đổi. Lúc đầu con chạy C của điện trở đặt gần phía M. Hỏi số chỉ của các dụng cụ đó sẽ thay đổi như thế nào khi dịch chuyển con chạy C về phía N? Hãy giải thích tại sao?

Câu hỏi: 40654

Bài 45:

Hai thành phố A và B cách nhau 100km. Điện năng được tải từ một máy biến thế tăng thế ở A tới một máy biến thế hạ thế ở B bằng 2 dây đồng tiết diện tròn, đường kính d = 1cm. Cường độ dòng điện trên đường dây tải là I = 50A. Công suất tiêu hao trên đường dây bằng 5% công suất tiêu thụ ở B và hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp của máy hạ thế ở B là U = 220V

Cho π = 3.14. Điện trở suất của đồng . Hao phí trong các máy biến thế là không đáng kể. Dòng điện và hiệu điện thế luôn cùng pha

Câu hỏi số 1:

Tính công suất tiêu thụ ở B

Câu hỏi: 40648

Câu hỏi số 2:

Tính tỷ số biến thế của máy hạ thế ở B

Câu hỏi: 40649

Câu hỏi số 46:

Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế khi làm thí nghiệm lần lượt với hai điện trở khác nhau, trong đó đường (1) là đồ thị vẽ được khi dùng điện trở thứ nhất và đường (2) là đồ thị vẽ được khi dung điện trở thứ hai. Nếu mắc hai điện trở này nối tiếp với nhau và duy trì hai đầu mạch điện một hiệu điện thế không đổi U = 18V thì cường độ dòng điện qua mạch là bao nhiêu? 

Câu hỏi: 40639

Câu hỏi số 47:

Có hai loại điện trở là R1 = 4 Ω và R2 = 8 Ω. Hỏi có mấy cách ghép để khi ghép nối tiếp đoạn mạch có điện trở tương đương là 48 Ω

Câu hỏi: 40630

Câu hỏi số 48:

Một hộp đen có 3 đầu ra, bên trong chứa một mạch điện gồm một nguồn điện lý tưởng ( không có điện trở trong ) và một điện trở R chưa biết giá trị. Nếu mắc một điện trở Ro đã biết giữa hai đầu 1 và 2 thì dòng điện qua điện trở này là I12 ≠ 0. Nếu mắc R­o vào giữa hai đầu 1 và 3 thì dòng điện qua nó là I13 ≠ 0, đồng thời I12  ≠ I13. Còn khi mắc Ro vào giữa hai đầu 2 và 3 thì không có dòng điện đi qua. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện trong hộp đen, xác định hiệu điện thế của nguồn điện và giá trị R trong hộp đen theo I12, I13, Ro

Câu hỏi: 40603

Câu hỏi số 49:

Có hai thanh kim loại giống hệt nhau, một thanh đã nhiễm từ còn thanh kia thì không. Nếu không dùng một vật nào khác có thể xác định được thanh nào đã bị nhiễm từ không? Hãy trình bày cách làm đó?

Câu hỏi: 40601

Bài 50:

Bốn bóng đèn có cùng điện trở Ro được mắc để trang trí trong một cửa hiệu. Với yêu cầu độ sáng khác nhau, người ta mắc bốn bóng đèn trên với điện trở R như hình vẽ. Biết hiệu điện thế U không đổi, tổng công suất trên bốn bóng đèn là 102W và \frac{P_{D1}}{P_{D2}} = \frac{9}{16} 

Câu hỏi số 1:

Hãy xác định công suất tiêu thụ của mỗi đèn.

Câu hỏi: 40583

Câu hỏi số 2:

Hãy xác định tổng công suất trên toàn mạch.

Câu hỏi: 40584

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com