Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Đây là loại bài tập cơ bản về dòng điện xoay chiều và sẽ có trong các đề đại học và cao đẳng.

Bài tập luyện

Câu 11: Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là u=Uocosωt. Chỉ có ω thay đổi được. Điều chỉnh ω thấy khi giá trị của nó là ω1 hoặc ω22 < ω1) thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại n lần (n > 1). Biểu thức tính R là

A. R= \frac{\left ( \omega _{1} -\omega _{2}\right )}{L\sqrt{n^{2}-1}}

B. R= \frac{L\left ( \omega _{1} -\omega _{2}\right )}{\sqrt{n^{2}-1}}

C. R= \frac{L\left ( \omega _{1} -\omega _{2}\right )}{n^{2}-1}

D. R= \frac{L\left \omega _{1} \omega _{2}\right }{\sqrt{n^{2}-1}}

Câu 12: Điện năng ở một trạm phát điện xoay chiều một pha được truyền đi xa với điện áp là10 kV thì hiệu suất truyền tải là 84%. Đề hiệu suất truyền tải bằng 96% thì điện áp truyền tải là

A. 80 kV.                       

B. 5 kV.                                

C. 20 kV.

D. 40 kV.

Câu 13:   Dòng điện i = 4cos2ωt (A) có giá trị hiệu dụng:

A. √6A

B. 2√2A

C. (2+√6)A

D. √2A

Câu 14:  Mạch điện AB gồm R, L, C nối tiếp, uAB = U√2cosωt. Chỉ có R thay dổi được và\omega ^{2} ≠\frac{1}{LC} . Hệ số công suất của mạch điện đang bằng \frac{\sqrt{2}}{2} , nếu tăng R thì

A. tổng trở của mạch giảm.                                   

B. công suất toàn mạch tăng.

C. hệ số công suất của mạch giảm.                             

D. hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở R tăng.

Câu 15: Đặt điện áp u = Uo.cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Trong đó Uo,ω , R và C không đổi còn L thay đổi được. Thay đổi L thì thấy với hai giá trị L = L1 và L = L, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần L có giá trị như nhau. Giữa L1 và L2 có hệ thức:

A. ω2L1L2 = R2 +\frac{1}{\omega ^{2}C^{2}} 

B. ω(L1+L2 )= \frac{2}{\omega C}

C. ω2L1L2 = \frac{1}{\omega ^{2}C^{2}}

D. ω(L1+L2 )=R+ \frac{2}{\omega C}

Câu 16: Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch không phân nhánh có biểu thức i = Io.cos(ωt – π/2)A. Trong nửa chu kỳ đầu kể từ t = 0, điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn của mạch đó bằng

A. \frac{\sqrt{2}\pi I_{0}}{\omega }

B. 0

C. \frac{2I_{0}}{\omega }

D. \frac{\pi I_{0}}{\sqrt{2}\omega }

Câu 17: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần R.

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên bất kỳ phần tử nào.

C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử.

D. Cường độ dòng điện chạy trong mạch luôn lệch pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 18: Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ được đưa đến một khu tái định cư. Các kỹ sư tính toán được rằng: nếu tăng điện áp truyền đi từ U lên 2U thì số hộ dân được nhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là đáng kể;các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho

A. 164 hộ dân.

B. 324 hộ dân.

C. 252 hộ dân.

D. 180 hộ dân.

Câu 19: Một máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra ba suất điện động:

e1 = 220 √2 cos(100πt)V, e2 =E2.cos(ωt + 7π/3) và e3 = E3.cos(ωt + φ3), trong đó t tính bằng giây. Biết L = 0,796mH. Kết quả nào sau đây không đúng ?

A. φ3 = 2π/3 rad.

B. E3 = 220√2 V.

C. ω = 6000π rad/phút.

D. E2 = 220√2 V.

Câu 20: Phát biểu nào sai khi nói về ứng dụng cũng như ưu điểm của dòng điện xoay chiều?

A. Có thể tạo ra từ trường quay từ dòng điện xoay chiều một pha và dòng điện xoay chiều ba pha.

B. Giống như dòng điện không đổi, dòng điện xoay chiều cũng được dùng để chiếu sáng.

C. Trong công nghệ mạ điện, đúc điện, người ta thường sử dụng dòng điện xoay chiều.

D. Người ta dễ dàng thay đổi điện áp của dòng điện xoay chiều nhờ máy biến áp.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com