Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Đây là loại bài tập cơ bản về dòng điện xoay chiều và sẽ có trong các đề đại học và cao đẳng.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp theo thứ tự R – C – L. Thay đổi L của cuộn dây (thuần cảm) người ta thấy khi L=L1=2/π (H) hoặc L=L2=4/π (H) thì điện áp trên hai đầu L là như nhau. Độ tự cảm L để điện áp trên hai đầu RC (uRC) trễ pha hơn điện áp trên hai đầu đoạn mạch góc π/2 là:

Câu hỏi số 22:

Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có tần số f thay đổi (cuộn dây thuần cảm). Khi f=f1=50Hz thì UC=UCmax, khi f=f2=200Hz thì UL=ULmax. Giá trị của tần số để hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở đạt giá trị cực đại là

Câu hỏi số 23:

Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc hình sao. Khi động cơ hoạt động bình thường ở điện áp pha UP=200V thì công suất tiêu thụ của động cơ P=3240W và cosφ=0,9. Vào thời điểm dòng điện ở một cuộn dây có cường độ i1=3A thì dòng điện ở hai cuộn dây còn lại có cường độ là:

Câu hỏi số 24:

Điện áp xoay chiều u = Uocos2πft ( trong đó Uo  không đổi, f thay đổi được ) được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Khi f = f1 = 36 Hz và khi f = f2 = 64 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch có cùng giá trị là P. Khi f = f3 = 70 Hz và khi f = f4 = 80 Hz  thì công suất tiêu thụ của mạch lần lượt là  P3 và P4 . Kết luận đúng là 

Câu hỏi số 25:

Đặt điện áp xoay chiều u = 100√2cos100πt (V)  vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C = 10-4/π (F) mắc nối tiếp. Khi thay đổi giá trị của biến trở thì ứng với hai giá trị R1 và R2 (R1 ≠R2 ) thì điện áp hai đầu đoạn mạch lần lượt lệch pha ϕ1, ϕ2  với dòng trong mạch (với ϕ1 = 2ϕ2 ) và mạch tiêu thụ cùng một công suất P. Giá trị của P là

Câu hỏi số 26:

Đặt điện áp u = 200cos100πt (V)  vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp.  Đoạn mạch MB gồm 2 trong 3 phần tử (điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện C) mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R = 50 Ω   mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được, khi  L = 1/2\Pi H thì công suất của đoạn mạch AB đạt cực đại và điện áp  trễ pha π/3  so với điện áp u­AB . Công suất cực đại của đoạn mạch AB là

Câu hỏi số 27:

Đặt điện áp xoay chiều u = 200√2cos100πt (V)  vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ có điện trở thuần R = 80 Ω, đoạn MB gồm tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp với cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2/π (H) và điện trở trong r = 20 Ω. Thay đổi điện dung C của tụ  ( với C khác 0 )  để  điện áp hiệu dụng trên đoạn MB đạt cực tiểu. Giá trị cực tiểu đó bằng

Câu hỏi số 28:

Nối hai cực của một máy phát điện xoaychiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n (vòng/phút) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1(A). Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 2n (vòng/phút) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 0,8\sqrt{10}  (A). Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 3n (vòng/phút) thi cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là:

Câu hỏi số 29:

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp (để hở) của nó là 100 V. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là U, nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là 2U. Hỏi khi tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu (để hở) của cuộn thứ cấp của máy biến áp trên bằng bao nhiêu?

 

Câu hỏi số 30:

 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0 cos(ωt + φ) ổn định. Điều chỉnh điện dung C của tụ điện, thấy rằng khi C = C1 hoặc khi C = C2 thì UC1 = UC2, còn khi C = C0 thì UCmax. Quan hệ giữa C0 với C1 và C2 là.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com